לוגו בית המעשר
|

אנשובי

י"ג אב התשע"ט | 14/08/2019

בתולעת שני בכרך שני, ציינו אודות דג זה, בעיקר בענייני תערובת עם דגים טמאים, או בעיות כשרות בייצור של דג זה. אמנם גם לגבי תולעים יש לציין, כי דג זה לעיתים נגוע והדבר תלוי בארץ המקור שלו.
כאשר אותם שנידוגו בים המרוקאי נמצאו נקיים מכל סוגי תולעי מים, והם עדיפים מאד מבחינת כשרות. מאידך דגי אנשובי המגיעים ממדינות אחרות [כגון ממדינת סין, אלסקה ודרום אמריקה] לעיתים נגועים, ויש להקפיד לייצרם תחת פיקוח מיוחד על עניני התולעים.