לוגו בית המעשר
|

אמור (קרפיון)

י"ב אדר ב' התשע"ט | 19/03/2019

דגי האמור הם דגי בריכה (או מים מתוקים כמו הכנרת), ולעיתים נדירות נגועים בארגולוס ולעיתים יותר מצויות נגועים בטפיל הלרניאה. כמו”כ מצויה בהם נגיעות של תולעים (בצבע לבן) בזימים.

 

אופן הבדיקה והשימוש:

דגים  הנקנים בחנויות העומדות תחת פיקוח כשרותי מיוחד גם לענין טפילים, מקורם מבריכות מטופלות כדבעי, ואין חשש לטפילים חיצוניים כלל, ומותרים באכילה ללא בדיקה.
דגים  הנקנים ממקומות שאינם תחת פיקוח לענין חרקים, יש להתבונן בבדיקה חזותית על גבי הדגים ובעיקר באזור הסנפירים, צדדי הבטן התחתוניים, ובאזור הצוואר והזנב, באם לא נראה כל סימן אדום המסמן פציעה מהלרניאה, מותר הדג באכילה, ובמידה ויש פצע או סימן אדום יש להסירו עד עומק של כחצי ס”מ. כמו”כ יש לבדוק היטב באזור הזימים שאין תולעים בזימים, או להסיר את הזימים לחלוטין לפני השימוש.
טפיל לרניאה בזנב דג אמור נחלים

טפיל לרניאה בזנב דג אמור נחלים

טפיל לרניאה ליד סנפיר גב בדג אמור בריכות

טפיל לרניאה ליד סנפיר גב בדג אמור בריכות

תולעים לבנות בזימי ראש דג האמור

תולעים לבנות בזימי ראש דג האמור