לוגו בית המעשר
|

אינג‘רה

כ' אדר ב' התשע"ט | 27/03/2019

ראה לקמן בערך “דוחן”.