לוגו בית המעשר
|

אדמונית

י"ב אדר ב' התשע"ט | 19/03/2019
דגי  האדמונית הם מופעים אדומים של מיני אמנונים שונים, דגים אלו גדלים בבריכות דגים. במידה ובעלי הבריכות דגים מטפלים ומרססים כפי הנדרש, הדגים בדרך כלל נקיים מטפילים חיצוניים, אולם תיתכן נגיעות של תולעים / נמטודות בחלל הבטן (נגד תולעים אלו אין טיפול בריסוס כמבואר בערך נמטודות.)

אופן הבדיקה והשימוש:

דגים  הנקנים בחנויות העומדות תחת פיקוח כשרותי מיוחד גם לענין טפילים, מקורם מבריכות מטופלות כדבעי, ואין חשש לטפילים חיצוניים כלל. אולם כיון שאין אפשרות לטפל נגד הנמטודות, ואף לא לפקח ע”ז, על כן יש לגרד את חלל הבטן בסכין (בעיקר באזור השדרה) להבטיח שאין תולעים. וכן בדיקה טובה באזור ראש הדג והזימים. במידה ונמצאה תולעת יש להסירה ולנקות תחת מיקומה היטב, ודי בכך.
דגים  הנקנים ממקומות שאינם תחת פיקוח לענין טפילים, קיים לעיתים חשש של נגיעות בטפיל “ארגולוס” ולעיתים נדירות יותר בטפיל “לרניאה“. באם הדג קפוא או אף מצונן שעבר כבר זמן לאחר מותו, אחיזת החרקים בו חלשה יותר, ואז מגרדים היטב עם סכין את כל עור הדג. כמו”כ מתבוננים שאין מבחינים בפצע או סימן אדמומית כל שהיא (שהוא סימן להימצאות “לרניאה“). ואזי אין חשש לטפילים ע”ג העור. במידה ומבחינים בפצע או סימן אדום יש להסירו עד עומק של כחצי ס”מ. באם קונים דג חי יש להמתין מספר שעות לאחר מותו או להקפיאו למשך זמן עד שיוקפא (השריה בחומץ ומלח אינה מועילה לשיחרור אחיזת חרקים). ולאחר ההפשרה לגרד את עור הדג היטב, ולבצע את התהליך האמור.