לוגו בית המעשר
|

אגס

י"ח אדר ב' התשע"ט | 25/03/2019
באגס תתכן נגיעות של חרקים מגוונים, כגון פגיעה של זבוב הפירות, זחלים של עשי פירות, ועוד. אולם כיום החקלאים מצליחים להתגבר על בעיה קשה זו. אולם במטעים ביתיים שאינם מטפלים כיאה יש חשש גדול לנגיעות בחרקים.
אופן הבדיקה והשימוש:
אגס הנמכר בשווקים מסודרים הוא מגיע ממטעים מטופלים והוא בחזקת נקי מחרקים ואינו חייב בדיקה פנימית, אלא אם כן נמצאה ריעותא, כגון שהפרי רך מידי, או סימני חדירה לתוך הפרי.
אגס שנלקח ממטע שאיננו מטופל, חובה להתבונן חיצונית סביב האגס במידה וניכר סימן של חדירה, או כתם כהה, ו/או הפרי רך מידי, חובה לחצותו לשניים ולבדוק שאין בו חרקים.