לוגו בית המעשר
|

אגוז צנובר /פיניונס

י"ח אדר ב' התשע"ט | 25/03/2019
אגוז זה נמצא בתוך איצטרובלים הגדלים על עצי האורן, בעולם ידועים כשמונים מינים של צנובר, אולם השניים הנפוצים מאד זה הים תיכוני שצורתו כעין טיפה. והסיני שצורתו יותר מלבנית. האגוזים בשלבים אלו נקיים מאד, אולם במשך האיחסון כשהתוצרת עוברת מחסנים ואוניות שהם מוקדים קשים של חרקים. תתכן נגיעות של זחלי עש וחרקי מחסן, המותירים סימנים על הימצאותם בפרי, של פירורים, קורים, אבקה ועוד.
אופן הבדיקה והשימוש:
יש להתבונן בין האגוזים ועל האגוזים אם יש את הסימנים הנז’ או סימני כירסום. במידה ונמצאה נגיעות יש צורך לבדוק היטב את האגוזים, אגוז שנגוע פנימית, הדבר בולט עקב קוטנו וצבעו הלבן של האגוז. במידה ואין סימנים מחשידים כלל ואין סימני כירסום, האגוזים מותרים באכילה.
לאחר הבדיקה רצוי לשמור את האגוזים באריזה אטומה היטב או במקרר, כיון שאגוזים אלו רגישים מאד ונוטים להתעפש בקלות.