לוגו בית המעשר
|

אגוז פקאן

י"ח אדר ב' התשע"ט | 25/03/2019
אגוז הנמכר בקליפתו הקשה, בחזקת נקי ואינו חייב בדיקה.
אגוז שאוחסן טרם שיווקו עלול לקבל נגיעות של מזיקי מחסן, אף כשהוא עדיין בקליפתו, הנגיעות היא בזחל של אחד מעשי המחסן כגון עש החרוב, עש המחסן הטרופי, כמו”כ תתכן נגיעות באגוזים מאוחסנים של חיפושית משוננת חזה. כל החרקים הללו מותירים סימנים על הימצאותם בפרי של פירורים, קורים, אבקה ועוד. נגיעות באגוז בקליפתו היא נדירה. אולם באגוזים קלופים אף אם באריזות יש חשש לנגיעות של חרקי מחסן.
אופן הבדיקה והשימוש:
אגוז מאוחסן יש להסיר את הקליפה, ולראות אם בתוך הקליפה שהוסרה יש מהסימנים הנז’ לעיל, או באם על האגוז יש את הסימנים הנז’ או סימני כירסום. במידה ואין סימנים מחשידים כלל ואין סימני כירסום, האגוזים מותרים באכילה. אגוז קלוף מאוחסן, יש חשש גבוה יותר לפגיעה של זחלי עש וחיפושיות מחסן למיניהם, ולכן קודם האכילה יש לבדוק כל אגוז מכל צדדיו אם יש עליו סימנים מחשידים האמורים לעיל, או באם יש סימני כירסום. אגוזים קלופים הנמכרים באריזות, יש בתחתית האריזות נשורת של האגוזים, ויש לבדוק נשורת זו אם יש בה קורים, או פירורים שאינם מהאגוזים, או חיפושיות עצמם. במידה ונמצאו חרקים יש להקפיד היטב על בדיקת כל אגוז. (באגוזי פקאן מצוי לעיתים פגמים טבעיים הנראים כעובש או כיו”ב בצבע בהיר, ואין זה מסימני החרקים).