לוגו בית המעשר
|

אגוז מקדמיה

י"ח אדר ב' התשע"ט | 25/03/2019
אגוז מקדמיה מקורו מאוסטרליה, אולם כיום עיקר שיווקו הוא מהוואי, האגוז הוא עגול וצבעו חום-זהוב. קליפת האגוז קשה מאד לפיצוח. והוא משווק בארץ ישראל בעיקר כשהוא קלוף. עד איחסונו האגוז בחזקת נקי מחרקים ואינו חייב בדיקה. אולם במשך האיחסון כשהתוצרת עוברת מחסנים ואוניות שהם מוקדים קשים של חרקים. תתכן נגיעות של זחלי עש וחרקי מחסן, המותירים סימנים על הימצאותם בפרי, של פירורים, קורים, אבקה ועוד.
אופן הבדיקה והשימוש:
יש להתבונן בין האגוזים ועל האגוזים אם יש את הסימנים הנז’ או סימני כירסום. במידה ונמצאה נגיעות יש צורך לבדוק היטב את האגוזים, ורצוי גם לפתוח מידגמית את האגוזים לראות שאין זחלים בפנים. במידה ואין סימנים מחשידים כלל ואין סימני כירסום, האגוזים מותרים באכילה.