לוגו בית המעשר
|

אגוז גן עדן/פיסטוק/אלה/בטנה

י"ח אדר ב' התשע"ט | 25/03/2019
אגוז זה כיון שהוא משווק כשחלק מקליפתו חצויה (אגוז סגור הוא עדיין איננו בשל), רגישותו למזיקי מחסן גבוהה יותר (בפרט שכל התוצרת בארץ ישראל היא מייבוא בעיקר ממדינות סוריה ואיראן, ועוברת מחסנים ואוניות שהם מוקדים קשים של חרקים. זאת ועוד היבואנים בארץ מאחסנים את התוצרת זמן רב עד שנה ויותר). עיקר הנגיעות היא בזחל של אחד מעשי המחסן כגון עש החרוב, עש המחסן הטרופי, כמו”כ תתכן נגיעות באגוזים מאוחסנים של חיפושית משוננת חזה. כל החרקים הללו מותירים סימנים על הימצאותם בפרי של פירורים, קורים, אבקה ועוד.

מזיק מחסן מטייל בתוך אריזת פיסטוק

זחל של מזיק מחסן מטייל שיצא מתוך אריזת פיסטוק

אופן הבדיקה והשימוש:
לאחר הסרת הקליפה יש להתבונן ולראות אם בתוך הקליפה שהוסרה יש מהסימנים הנז’ לעיל, או באם על האגוז יש אחד מהסימנים הנז’ או סימני כירסום. במידה ואין סימנים מחשידים כלל ואין סימני כירסום, האגוזים מותרים באכילה. רצוי גם לבדוק מידגמית בדיקה פנימית של כמה אגוזים לראות שאין נגיעות פנימית, במידה ונמצאה נגיעות יש צורך לפתוח את כל האגוזים. בפרט יש להקפיד על כל האמור באגוזים המשווקים כשהם כבר קלופים.