לוגו בית המעשר
|

אבקת ביצים

כ' אדר ב' התשע"ט | 27/03/2019
האבקה מיוצרת מביצים טריות, העוברות פסטור וייבוש. האבקה בחזקת נקייה ואיננה טעונה בדיקה.