לוגו בית המעשר
|

חנות ספרי המכון

 • סדר טו בשבט – 10 גליונות

  גליון מהודר עם למינציה הכולל סדר ברכות הפירות כולל נוסח אמירה לכל פרי ופרי. בנוסף לכך רשימת נגיעות של חרקים בפירות. מתאים מאד כשי לטו בשבט המחיר לעשרה גליונות כולל משלוח
  40.00
 • סט תולעת שני

  סדרת ‘תולעת שני’

  אנציקלופדיה על דיני חרקים ונגיעות במזון לא כולל כרך ב' חלק א' - דיני חרקים במזון. חלק ג' - ירקות ופירות. חלק ד' - דגנים קטניות ומוצרי מזון מעובדים. חובה בכל בית! פרקים הלכתיים כולל הערות והארות, סקירות על סוגי המזון והחרקים, בירורי הלכה בשאלות רבות בכשרות המזון.
  170.00
 • סדרת ‘השדה’ ד’ כרכים

  ספרי הרב שניאור זלמן רווח שליט"א על הלכות מצוות התלויות בארץ. קצירת השדה - דיני הפרשת תרומות ומעשרות. שביתת השדה - דיני שביעית. תבואת השדה - דיני הפרשת חלה. עץ השדה - דיני ערלה ונטע רבעי. אזל מהמלאי: גבולות השדה - גבולות א"י.

  משלוח חינם.

  200.00
 • הגדה של פסח – חכמי מרוקו

  לקט ביאורים וחידושים מארבעה חכמי רבותינו שבמרוקו על הגדה של פסח
  60.00
 • קצירת השדה א

  דיני תרומות ומעשרות חלק א' במהדורה חדשה (תשע"ט) ומורחבת.
  50.00
 • הגדה של פסח

  הגדה של פסח בכריכה צבעונית עם ביאורים מאת הראש"ל רבי שלמה משה עמאר שליט"א
  30.00
 • ספר המשפטים

  מאות מפסקי בית הדין במראכש מכת"י
  60.00
 • עיר חדשה – זרעים ב

  מאת אחד מחכמי פאס רבינו יהודה הכהן זיע"א, בו מיישב את השגות התוספות יום טוב.
  50.00
 • תולעת שני חלק א מהדורה חדשה

  60.00
 • תולעת שני חלק ב

  דיני שרץ המים – תולעים בדגים בליווי מאות תמונות
  50.00
 • תולעת שני חלק ג

  סקירה מפורטת להכרת סוגי החרקים השונים בפירות וירקות הדרכה מעשית לבדיקת סוגי בירקות והפירות הספר מלווה בתמונות צבעוניות
  50.00
 • תולעת שני חלק ד

  אנציקלופדיה להלכות חרקים בדגנים וקטניות מאת הרה"ג שניאור ז. רווח שליט"א
  60.00
 • עץ השדה

  הלכות ערלה ונטע רבעי
  50.00
 • תבואת השדה

  דיני הפרשת חלה, מאת יו"ר המכון הרה"ג שניאור ז. רווח שליט"א
  50.00
 • גבולות השדה

  דיון ומו"מ הלכתי על הגבולות השונים של ארץ ישראל ,עולי מצרים ,עולי בבל, ועבר הירדן עם מפה מעודכנת כפי המצטייר מדעת רבינו הרמב"ם
  45.00
 • שו”ת שש משזר חלק א

  חלק ראשון - שו"ת על חלקים אורח חיים ויורה דעה בשולחן ערוך מאת הרה"ג שניאור ז. רווח  שליט"א.
  40.00
 • שו”ת שש משזר חלק ב

  שו"ת על חלקים אורח חיים ויורה דעה בשולחן ערוך מאת הרה"ג שניאור ז. רווח  שליט"א.
  40.00
 • שביתת השדה

  הלכות שביעית
  50.00
 • חלקת השדה זרעים א

  חלקת השדה חלק א

  שו"ת על סדר זרעים ערלה, כלאים חלה ושביעית.
  40.00
 • חלקת השדה זרעים ב

  חלקת השדה חלק ב

  שו"ת על סדר זרעים תרו"מ, גבולות א"י  מתנו"ע
  40.00
 • חלקת השדה חלק ג

  שו"ת על סדר זרעים, תרו"מ, כלאים, הפרשת חלה, שביעית מאת הרה"ג שניאור ז. רווח שליט"א
  40.00
 • חלקת השדה חלק ד

  שו"ת על סדר זרעים, חדש, ערלה ונטע רבעי, כלאים, הפרשת חלה, תרו"מ, שביעית
  40.00
 • עיר חדשה – זרעים א

  מאת אחד מחכמי פאס רבינו יהודה הכהן זיע"א, בו מיישב את השגות התוספות יום טוב.
  50.00
 • ישמח ישראל

  מאמרים ושיחות מאת הרב שניאור זלמן רווח שליט"א - לסקירה נרחבת.
  40.00
 • אדרת אליהו זרעים א’

  ביאורי סוגיות ודינים הלכה למעשה זרעים א' שביעית, חלה מאת הרה"ג אליהו ראש שליט"א
  30.00
 • אדרת אליהו ברכות

  ביאורי סוגיות לאסוקי שמעתתא אליבא דהילכתא על מסכת ברכות מאת הרה"ג אליהו ראש שליט"א
  30.00
 • אדרת אליהו קידושין ב

  ביאורי סוגיות לאסוקי שמעתתא אליבא דהלכתא על מסכת קידושין חלק ב מאת הרה"ג אליהו ראש שליט"א
  30.00
 • אדרת אליהו קידושין א’

  ביאורי סוגיות לאסוקי שמעתתא אליבא דהלכתא על מסכת קידושין חלק א מאת הרה"ג אליהו ראש שליט"א
  30.00
 • זמרת הארץ

  "ארץ ישראל" מהותה ומצוותיה בליווי ציורים.
  30.00
 • אוצר התשובות שביעית א

  אוצר התשובות – שביעית

  דיני שביעית
  20.00
 • אוצר התשובות – ערלה

  דיני ערלה
  20.00
 • אוצר התשובות חדש

  אוצר התשובות- חדש

  דיני חדש
  20.00
 • משפטי שמואל

  את הספר "משפטי שמואל" צוות רבני המכון הוציא לאור עולם לראשונה מכתב ידו של הגאון רבי שמואל הכהן זצ"ל מחכמי פאס מלפני 400 שנה. ועוסק בסוגיות הסבוכות של כלאים, ופירוש וביאור מיוחד על פרק אדרוגינוס שסופח למסכת בכורים.
  30.00
 • חובת הארץ

  ספר חובת הארץ – מצוות הארץ עם הוספות והארות מאת הג"ר ניסים כדורי זצ"ל
  30.00
 • כרם שלמה זרעים

  כרם שלמה

  בו"ח על הרמב"ם הל שמו"י כריכה רכה
  30.00
 • ביכורי שדה

  על הלכות מעשר עני ובו הלכות פסוקות בדיני מעשר עני ולצד ההלכה הובא מקורה מרבותינו שבתלמוד והכרעת רבותינו הראשונים והאחרונים ונלוה אילו בסופו קיצור הלכות תרומות ומעשרות עם ביאור לנוסח ההפרשה
  30.00
 • יבולי השדה

  אסופת מאמרים על שביעית
  30.00
 • הלכות שמיטה לתלמידים

  שביתת הארץ

  הלכות שמיטה לתלמידים
  30.00
 • תורת ערלה

  הלכות ערלה מאת הרה"ג יוסף צברי שליט"א
  30.00
 • כרם שלמה חלק א’ שו”ת בהלכות זרעים

  מאת הרה"ג שלמה משה עמאר שליט"א שו"ת על דיני זרעים
  40.00
 • כרם שלמה חלק ב’ שו”ת בהלכות זרעים

  מאת הרה"ג שלמה משה עמאר שליט"א שו"ת על דיני זרעים
  40.00