לוגו בית המעשר
|

חנות ספרי המכון

 • מבצע!

  ספר עת הקץ

  יצירה חדשה לראשונה מכתב יד מאת הגאון רבי משה תורג'מאן זיע"א מחותנו של בעל אביר יעקב אבוחצירא זצוק"ל הספר עוסק בעניני השמיטה וחשבון השמיטין והיובלות. עם הערות והארות מרבני המכון שליט"א
  50.00 45.00
 • שביתת השדה

  הלכות שביעית  
  50.00
 • שבת הארץ – כריכה קשה

  תמצית דיני שמיטה הלכה למעשה. מתכונת מיוחדת ללימוד בשיעורי תורה. מונגש ומותאם לתלמידים וצעירי הצאן.
  35.00
 • מבצע! קובי לומד שמיטה וקומיקס

  קובי לומד שמיטה + קומיקס מתנה

  חוברת ללימוד השמיטה בדרך חוויתית ומעניינת מונגש ומותאם לתלמידים + קומיקס ללימוד הלכות שמיטה בצורה חווייתית מתנה
  20.00 15.00
 • שער יבולי שביעית

  יבולי שביעית

  מדריך שמיטה למטע ולגינות נוי מדריך שמיטה לצרכן תמצית הדינים הלכה למעשה שמיטה תשפ"ב
  10.00
 • מבצע! מפת גבולות ארץ ישראל

  מפת גבולות ארץ ישראל – בגודל A3 כרומו כולל למינציה

  מפת גבולות ארץ ישראל ע"פ התורה בגודל A3 כרומו כולל למינציה בעריכת הרב שניאור זלמן רווח שליט"א ראש המכון למצוות התלויות בארץ המפה מציגה את גבולות עולי מצריים ועולי בבל וכן את מקום עבר הירדן
  20.00 15.00
 • מבצע! לוח זמנים

  לוח זמנים שמיטה תשפ”ב – 4 יחידות

  לוח זמנים לקדושת שביעית, איסור ספיחין ומצות ביעור ירקות, תבואה, קטניות, פירות ופרחים לשנת השמיטה תשפ"ב עם תמצית עיקרי דיני שביעית לצרכן כולל תמונות להמחשה

  24.00 19.00
 • לוח זמנים

  לוח זמנים שמיטה תשפ”ב – 2 יחידות

  לוח זמנים לקדושת שביעית, איסור ספיחין ומצות ביעור ירקות, תבואה, קטניות, פירות ופרחים לשנת השמיטה תשפ"ב עם תמצית עיקרי דיני שביעית לצרכן כולל תמונות להמחשה

  12.00
 • מבצע! לוח זמנים

  לוח זמנים שמיטה תשפ”ב – 10 יחידות

  לוח זמנים לקדושת שביעית, איסור ספיחין ומצות ביעור ירקות, תבואה, קטניות, פירות ופרחים לשנת השמיטה תשפ"ב עם תמצית עיקרי דיני שביעית לצרכן כולל תמונות להמחשה

  60.00 39.00
 • שבת הארץ – כריכה רכה

  תמצית דיני שמיטה הלכה למעשה. מתכונת מיוחדת ללימוד בשיעורי תורה. מונגש ומותאם לתלמידים וצעירי הצאן.
  25.00
 • תולעת שני חלק ב מהדורה חדשה

  דיני שרץ המים – תולעים בדגים בליווי מאות תמונות
  75.00
 • מבצע!

  סדרת ‘תולעת שני’

  אנציקלופדיה על דיני חרקים ונגיעות במזון חלק א' - דיני חרקים במזון. חלק ב' - דיני תולעים בדגים. חלק ג' - ירקות ופירות. חלק ד' - דגנים קטניות ומוצרי מזון מעובדים. חובה בכל בית! פרקים הלכתיים כולל הערות והארות, סקירות על סוגי המזון והחרקים, בירורי הלכה בשאלות רבות בכשרות המזון.
  245.00 230.00
 • מבצע! שער יבולי שביעית

  יבולי שביעית – 10 חוברות

  מדריך שמיטה למטע ולגינות נוי מדריך שמיטה לצרכן תמצית הדינים הלכה למעשה שמיטה תשפ"ב  
  100.00 60.00
 • סדרת ‘השדה’ ד’ כרכים

  ספרי הרב שניאור זלמן רווח שליט"א על הלכות מצוות התלויות בארץ. קצירת השדה - דיני הפרשת תרומות ומעשרות. תבואת השדה - דיני הפרשת חלה. עץ השדה - דיני ערלה ונטע רבעי. שביתת השדה - דיני שביעית. אזל מהמלאי: גבולות השדה - גבולות א"י.

  משלוח חינם.

  200.00
 • קצירת השדה א

  דיני תרומות ומעשרות חלק א' במהדורה חדשה (תשע"ט) ומורחבת.
  50.00
 • הגדה של פסח – חכמי מרוקו

  לקט ביאורים וחידושים מארבעה חכמי רבותינו שבמרוקו על הגדה של פסח
  60.00 50.00
 • ספר המשפטים

  מאות מפסקי בית הדין במראכש מכת"י
  60.00
 • סדר טו בשבט – 10 גליונות

  גליון מהודר עם למינציה הכולל סדר ברכות הפירות כולל נוסח אמירה לכל פרי ופרי. בנוסף לכך רשימת נגיעות של חרקים בפירות. מתאים מאד כשי לטו בשבט המחיר לעשרה גליונות כולל משלוח
  40.00
 • תולעת שני חלק א מהדורה חדשה

  60.00
 • תולעת שני חלק ג

  סקירה מפורטת להכרת סוגי החרקים השונים בפירות וירקות הדרכה מעשית לבדיקת סוגי בירקות והפירות הספר מלווה בתמונות צבעוניות
  50.00
 • תולעת שני חלק ד

  אנציקלופדיה להלכות חרקים בדגנים וקטניות מאת הרה"ג שניאור ז. רווח שליט"א
  60.00
 • עץ השדה

  הלכות ערלה ונטע רבעי
  50.00
 • תבואת השדה

  דיני הפרשת חלה, מאת יו"ר המכון הרה"ג שניאור ז. רווח שליט"א
  50.00
 • גבולות השדה

  דיון ומו"מ הלכתי על הגבולות השונים של ארץ ישראל ,עולי מצרים ,עולי בבל, ועבר הירדן עם מפה מעודכנת כפי המצטייר מדעת רבינו הרמב"ם
  45.00
 • עיר חדשה – זרעים א

  מאת אחד מחכמי פאס רבינו יהודה הכהן זיע"א, בו מיישב את השגות התוספות יום טוב.
  50.00
 • עיר חדשה – זרעים ב

  מאת אחד מחכמי פאס רבינו יהודה הכהן זיע"א, בו מיישב את השגות התוספות יום טוב.
  50.00
 • שו”ת שש משזר חלק א

  חלק ראשון - שו"ת על חלקים אורח חיים ויורה דעה בשולחן ערוך מאת הרה"ג שניאור ז. רווח  שליט"א.
  40.00
 • שו”ת שש משזר חלק ב

  שו"ת על חלקים אורח חיים ויורה דעה בשולחן ערוך מאת הרה"ג שניאור ז. רווח  שליט"א.
  40.00
 • הגדה של פסח – מימים ימימה

  הגדה של פסח בכריכה צבעונית עם ביאורים מאת הראש"ל רבי שלמה משה עמאר שליט"א
  35.00
 • חלקת השדה זרעים א

  חלקת השדה חלק א

  שו"ת על סדר זרעים ערלה, כלאים חלה ושביעית.
  40.00
 • חלקת השדה זרעים ב

  חלקת השדה חלק ב

  שו"ת על סדר זרעים תרו"מ, גבולות א"י  מתנו"ע
  40.00
 • חלקת השדה חלק ג

  שו"ת על סדר זרעים, תרו"מ, כלאים, הפרשת חלה, שביעית מאת הרה"ג שניאור ז. רווח שליט"א
  40.00
 • חלקת השדה חלק ד

  שו"ת על סדר זרעים, חדש, ערלה ונטע רבעי, כלאים, הפרשת חלה, תרו"מ, שביעית
  40.00
 • ישמח ישראל

  מאמרים ושיחות מאת הרב שניאור זלמן רווח שליט"א - לסקירה נרחבת.
  40.00
 • אדרת אליהו זרעים א’

  ביאורי סוגיות ודינים הלכה למעשה זרעים א' שביעית, חלה מאת הרה"ג אליהו ראש שליט"א
  30.00
 • אדרת אליהו ברכות

  ביאורי סוגיות לאסוקי שמעתתא אליבא דהילכתא על מסכת ברכות מאת הרה"ג אליהו ראש שליט"א
  30.00
 • אדרת אליהו קידושין ב

  ביאורי סוגיות לאסוקי שמעתתא אליבא דהלכתא על מסכת קידושין חלק ב מאת הרה"ג אליהו ראש שליט"א
  30.00
 • אדרת אליהו קידושין א’

  ביאורי סוגיות לאסוקי שמעתתא אליבא דהלכתא על מסכת קידושין חלק א מאת הרה"ג אליהו ראש שליט"א
  30.00
 • זמרת הארץ

  "ארץ ישראל" מהותה ומצוותיה בליווי ציורים.
  30.00
 • אוצר התשובות שביעית א

  אוצר התשובות – שביעית

  דיני שביעית
  20.00
 • אוצר התשובות – ערלה

  דיני ערלה
  20.00
 • אוצר התשובות חדש

  אוצר התשובות- חדש

  דיני חדש
  20.00
 • משפטי שמואל

  את הספר "משפטי שמואל" צוות רבני המכון הוציא לאור עולם לראשונה מכתב ידו של הגאון רבי שמואל הכהן זצ"ל מחכמי פאס מלפני 400 שנה. ועוסק בסוגיות הסבוכות של כלאים, ופירוש וביאור מיוחד על פרק אדרוגינוס שסופח למסכת בכורים.
  30.00
 • חובת הארץ

  ספר חובת הארץ – מצוות הארץ עם הוספות והארות מאת הג"ר ניסים כדורי זצ"ל
  30.00
 • כרם שלמה זרעים

  כרם שלמה

  בו"ח על הרמב"ם הל שמו"י כריכה רכה
  30.00
 • ביכורי שדה

  על הלכות מעשר עני ובו הלכות פסוקות בדיני מעשר עני ולצד ההלכה הובא מקורה מרבותינו שבתלמוד והכרעת רבותינו הראשונים והאחרונים ונלוה אילו בסופו קיצור הלכות תרומות ומעשרות עם ביאור לנוסח ההפרשה
  30.00
 • יבולי השדה

  אסופת מאמרים על שביעית
  30.00
 • תורת ערלה

  הלכות ערלה מאת הרה"ג יוסף צברי שליט"א
  30.00
 • כרם שלמה חלק א’ שו”ת בהלכות זרעים

  מאת הרה"ג שלמה משה עמאר שליט"א שו"ת על דיני זרעים
  40.00
 • כרם שלמה חלק ב’ שו”ת בהלכות זרעים

  מאת הרה"ג שלמה משה עמאר שליט"א שו"ת על דיני זרעים
  40.00