לוגו בית המעשר
|

חדשות ועדכונים

פעילות מוקד בעניני רפואה בערב יום הכיפורים

בסייעתא דשמיא גדולה זכה בית ההוראה שע"י 'משכן התורה' בראשות הגרש"ז רווח שליט"א להפעיל לקראת יום הכיפורים מוקד טלפוני למענה […]

הדרכה לבדיקת נגיעות חרקים בסימני ראש השנה

מאמר נפלא וייחודי מסוגו מאת ראש המכון רבי שניאור זלמן רווח שליט"א, בענין מנהג אכילת הסימנים בראש השנה. פרטי ההלכות […]

לכל החדשות והעדכונים ←
ספרי ופרסומי המכון
למעבר לחנות ספרי המכון ←