לוגו בית המעשר
|

עלון שבועי ‘שש משזר’

לוגו של משרד התרבות והספורט

מבית המכון למצוות התלויות בארץ

שש משזר

עלון מס’ 19 פרשת במדבר

עלון השבת הכולל תשובה הלכתית משו”ת ‘כתר מלוכה’ וכן את המדורים:

 • דבר ה’ זו הלכה.
 • חכמת שלמה.
 • מעשה אבות על רבי יצחק אבן דנאן זלה”ה.
 • מילי דחסידות.
 • מושג בכשרות על מצוות שביעית חלק ה’.
 • ובפנת המעבדה – לימון ומאלט.

ועוד…

להורדה >>

 


עלון מס’ 18 פרשת בהר בחוקותי

עלון השבת הכולל תשובה הלכתית משו”ת ‘כתר מלוכה’ וכן את המדורים:

 • דבר ה’ זו הלכה.
 • חכמת שלמה.
 • מעשה אבות על רבי שלמה אמסלם זלה”ה.
 • מילי דחסידות.
 • מושג בכשרות על מצוות שביעית חלק ד’.
 • ובפנת המעבדה – כמון וכרכום.

ועוד…

להורדה >>

 


עלון מס’ 17 פרשת אמור

עלון השבת הכולל תשובה הלכתית משו”ת ‘כתר מלוכה’ וכן את המדורים:

 • דבר ה’ זו הלכה.
 • חכמת שלמה.
 • מעשה אבות על רבי דוד הכהן סקלי זלה”ה.
 • מילי דחסידות.
 • מושג בכשרות על מצוות שביעית חלק ג’.
 • ובפנת המעבדה – כוסמת.

ועוד…

להורדה >>

 


עלון מס’ 16 פרשת אחרי מות קדושים

עלון השבת הכולל תשובה הלכתית משו”ת ‘כתר מלוכה’ וכן את המדורים:

 • דבר ה’ זו הלכה.
 • חכמת שלמה.
 • מעשה אבות על רבי יעקב שמואל בטאן זלה”ה.
 • מילי דחסידות.
 • מושג בכשרות על מצוות שביעית חלק ב’.
 • ובפנת המעבדה – ירקות קפואים.

ועוד…

להורדה >>

 


עלון מס’ 15 פרשת תזריע מצורע

עלון השבת הכולל תשובה הלכתית משו”ת ‘כתר מלוכה’ וכן את המדורים:

 • דבר ה’ זו הלכה.
 • חכמת שלמה.
 • מעשה אבות על רבי שאול אבן דנאן זצוק”ל.
 • מילי דחסידות.
 • מושג בכשרות על מצוות שביעית
 • ובפנת המעבדה – ירקות מיובשים.

ועוד…

להורדה >>

 


עלון מס’ 14 פרשת צו – שבת הגדול

עלון השבת הכולל הלכות נחוצות לקראת פסח וכן את המדורים:

 • דבר ה’ זו הלכה.
 • חכמת שלמה.
 • מעשה אבות על רבי יוסף רפאל עוזיאל זצוק”ל.
 • מילי דחסידות.
 • מושג בכשרות על מצוות הארץ
 • ובפנת המעבדה – חרדל ויין.

ועוד…

להורדה >>

 


עלון מס’ 13 פרשת ויקרא

עלון השבת הכולל תשובה בנושא ברכת האילנות וכן את המדורים:

 • דבר ה’ זו הלכה.
 • חכמת שלמה.
 • מעשה אבות על רבי חיים אבולעפיה זצוק”ל.
 • מילי דחסידות.
 • מושג בכשרות על מצוות הארץ
 • ובפנת המעבדה – חילבה, חינה, חלוה וחלב שקדים.

ועוד…

להורדה >>

 


עלון מס’ 12 פרשת ויקהל פקודי – שבת החודש

עלון השבת הכולל את מכתבו של מו”ר ראש המכון שליט”א בנושא נגיף הקורונה – ענינים הלכתיים ודברי חיזוק.

ואת המדורים:

 • חכמת שלמה.
 • מעשה אבות על חכם יעקב חורי זצוק”ל.
 • מילי דחסידות.
 • מושג בכשרות על מצוות הארץ
 • ובפנת המעבדה – חרקים בחיטה.

ועוד…

להורדה >>

 


עלון מס’ 11 פרשת כי תשא

עלון השבת הכולל את המדורים:

 • חכמת שלמה.
 • מעשה אבות על חכם שמואל עלוש זצוק”ל.
 • מילי דחסידות במעלת מידות האמונה והשלום
 • מושג בכשרות על אפרושי מאיסורא
 • ובפנת המעבדה – בדיקת החומוס.

ועוד…

להורדה >>

 


עלון מס’ 10 פרשת תצוה

עלון השבת הכולל את המדורים:

 • חכמת שלמה.
 • מעשה אבות על חכם יעקב חורי זצוק”ל.
 • מילי דחסידות.
 • מושג בכשרות על מצוות הארץ
 • ובפנת המעבדה – חרקים בחיטה.

ועוד…

להורדה >>

 


עלון מס’ 9 פרשת תרומה

עלון השבת הכולל את המדורים:

 • חכמת שלמה.
 • מעשה אבות על חכם יעקב חורי זצוק”ל.
 • מילי דחסידות.
 • מושג בכשרות על מצוות הארץ
 • ובפנת המעבדה – חרקים בחיטה.

ועוד…

להורדה >>

 


עלון מס’ 8 פרשת משפטים

עלון השבת הכולל את המדורים:

 • חכמת שלמה.
 • מעשה אבות על חכם יעקב חורי זצוק”ל.
 • מילי דחסידות.
 • מושג בכשרות על מצוות הארץ
 • ובפנת המעבדה – חרקים בחיטה.

ועוד…

להורדה >>

 


עלון מס’ 7 פרשת יתרו

עלון השבת הכולל את המדורים:

 • חכמת שלמה.
 • מעשה אבות על חכם יעקב חורי זצוק”ל.
 • מילי דחסידות.
 • מושג בכשרות על מצוות הארץ
 • ובפנת המעבדה – חרקים בחיטה.

ועוד…

להורדה >>

 


עלון מס’ 6 פרשת בשלח

עלון השבת הכולל את המדורים:

 • חכמת שלמה.
 • מעשה אבות על חכם יעקב חורי זצוק”ל.
 • מילי דחסידות.
 • מושג בכשרות על מצוות הארץ
 • ובפנת המעבדה – חרקים בחיטה.

ועוד…

להורדה >>

 


עלון מס’ 5 פרשת בא

עלון השבת הכולל את המדורים:

 • חכמת שלמה.
 • מעשה אבות על חכם יעקב חורי זצוק”ל.
 • מילי דחסידות.
 • מושג בכשרות על מצוות הארץ
 • ובפנת המעבדה – חרקים בחיטה.

ועוד…

להורדה >>

 


עלון מס’ 4 פרשת וארא

עלון השבת הכולל את המדורים:

 • חכמת שלמה.
 • מעשה אבות על חכם יעקב חורי זצוק”ל.
 • מילי דחסידות.
 • מושג בכשרות על מצוות הארץ
 • ובפנת המעבדה – חרקים בחיטה.

ועוד…

להורדה >>

 


עלון מס’ 3 פרשת שמות

עלון השבת הכולל את המדורים:

 • חכמת שלמה.
 • מעשה אבות על חכם יעקב חורי זצוק”ל.
 • מילי דחסידות.
 • מושג בכשרות על מצוות הארץ
 • ובפנת המעבדה – חרקים בחיטה.

ועוד…

להורדה >>

 


עלון מס’ 2 פרשת ויחי

עלון השבת הכולל את המדורים:

 • חכמת שלמה.
 • מעשה אבות על חכם יעקב חורי זצוק”ל.
 • מילי דחסידות.
 • מושג בכשרות על מצוות הארץ
 • ובפנת המעבדה – חרקים בחיטה.

ועוד…

להורדה >>

 


עלון מס’ 1 פרשת ויגש.

עלון השבת הכולל את המדורים:

 • חכמת שלמה.
 • מעשה אבות על חכם יעקב חורי זצוק”ל.
 • מילי דחסידות.
 • מושג בכשרות על מצוות הארץ
 • ובפנת המעבדה – חרקים בחיטה.

ועוד…

להורדה >>