לוגו בית המעשר
|

עלון שבועי ‘שש משזר’

לוגו של משרד התרבות והספורט

מבית המכון למצוות התלויות בארץ

שש משזר

עלון מס’ 26 פרשת פנחס

עלון השבת הכולל את המדורים:

 • דבר ה’ זו הלכה בדין כשרות הדגים שניכרים בטביעות עין ואין עליהם קשקשים.
 • חכמת שלמה.
 • מעשה אבות על האור החיים הקדוש זלה”ה.
 • מילי דחסידות – מחידושיו לפרשת השבוע.
 • מושג בכשרות על איסור ערלה – הגבול הדרומי והמערבי של ארץ ישראל.
 • ובפנת המעבדה – הסויה ומוצריו.

ועוד…

להורדה >>

 


עלון מס’ 25 פרשת בלק

עלון השבת הכולל את המדורים:

 • דבר ה’ זו הלכה בדין יום טוב שני לבני גלויות.
 • חכמת שלמה.
 • מעשה אבות על רבי יוסף שלוש זלה”ה.
 • מילי דחסידות.
 • מושג בכשרות על איסור ערלה – גבולות עבר הירדן וסוריא.
 • ובפנת המעבדה – ממתקים ומסטיקים.

ועוד…

להורדה >>

 


עלון מס’ 24 פרשת חקת

עלון השבת הכולל את המדורים:

 • דבר ה’ זו הלכה בדין ברכת שהחיינו בגיל שבעים.
 • חכמת שלמה.
 • מעשה אבות על רבי חיים משאש זלה”ה.
 • מילי דחסידות.
 • מושג בכשרות על איסור ערלה.
 • ובפנת המעבדה – ממרחים וסלטים.

ועוד…

להורדה >>

 


עלון מס’ 23 פרשת קרח

עלון השבת הכולל את המדורים:

 • דבר ה’ זו הלכה בדין פרי החמוציות לענין ברכה וערלה.
 • חכמת שלמה.
 • מעשה אבות על רבי משה זאגורי זלה”ה.
 • מילי דחסידות.
 • מושג בכשרות על איסור ערלה.
 • ובפנת המעבדה – מיני מיצים לשתיה.

ועוד…

להורדה >>

 


עלון מס’ 22 פרשת שלח

עלון השבת הכולל את המדורים:

 • דבר ה’ זו הלכה בדין ברכת החבוש.
 • חכמת שלמה.
 • מעשה אבות על רבי יהודה בן עטאר זלה”ה.
 • מילי דחסידות.
 • מושג בכשרות על איסור ערלה.
 • ובפנת המעבדה – על מים נקיים מחרקים.

ועוד…

להורדה >>

 


עלון מס’ 21 פרשת בהעלותך

עלון השבת הכולל את המדורים:

 • דבר ה’ זו הלכה.
 • חכמת שלמה.
 • מעשה אבות על רבי אליהו בן הרוש זלה”ה.
 • מילי דחסידות.
 • מושג בכשרות על מצוות שביעית חלק ז’.
 • ובפנת המעבדה – מוצרי מאפה המשך.

ועוד…

להורדה >>

 


עלון מס’ 20 פרשת נשא חג השבועות

עלון השבת הכולל תשובה הלכתית משו”ת ‘כתר מלוכה’ וכן את המדורים:

 • דבר ה’ זו הלכה.
 • חכמת שלמה.
 • מעשה אבות על רבי יוסף אירגאס זלה”ה.
 • מילי דחסידות לחג השבועות.
 • מושג בכשרות על מצוות שביעית חלק ו’.
 • ובפנת המעבדה – מוצרי מאפה.

ועוד…

להורדה >>

 


עלון מס’ 19 פרשת במדבר

עלון השבת הכולל תשובה הלכתית משו”ת ‘כתר מלוכה’ וכן את המדורים:

 • דבר ה’ זו הלכה.
 • חכמת שלמה.
 • מעשה אבות על רבי יצחק אבן דנאן זלה”ה.
 • מילי דחסידות.
 • מושג בכשרות על מצוות שביעית חלק ה’.
 • ובפנת המעבדה – לימון ומאלט.

ועוד…

להורדה >>

 


עלון מס’ 18 פרשת בהר בחוקותי

עלון השבת הכולל תשובה הלכתית משו”ת ‘כתר מלוכה’ וכן את המדורים:

 • דבר ה’ זו הלכה.
 • חכמת שלמה.
 • מעשה אבות על רבי שלמה אמסלם זלה”ה.
 • מילי דחסידות.
 • מושג בכשרות על מצוות שביעית חלק ד’.
 • ובפנת המעבדה – כמון וכרכום.

ועוד…

להורדה >>

 


עלון מס’ 17 פרשת אמור

עלון השבת הכולל תשובה הלכתית משו”ת ‘כתר מלוכה’ וכן את המדורים:

 • דבר ה’ זו הלכה.
 • חכמת שלמה.
 • מעשה אבות על רבי דוד הכהן סקלי זלה”ה.
 • מילי דחסידות.
 • מושג בכשרות על מצוות שביעית חלק ג’.
 • ובפנת המעבדה – כוסמת.

ועוד…

להורדה >>

 


עלון מס’ 16 פרשת אחרי מות קדושים

עלון השבת הכולל תשובה הלכתית משו”ת ‘כתר מלוכה’ וכן את המדורים:

 • דבר ה’ זו הלכה.
 • חכמת שלמה.
 • מעשה אבות על רבי יעקב שמואל בטאן זלה”ה.
 • מילי דחסידות.
 • מושג בכשרות על מצוות שביעית חלק ב’.
 • ובפנת המעבדה – ירקות קפואים.

ועוד…

להורדה >>

 


עלון מס’ 15 פרשת תזריע מצורע

עלון השבת הכולל תשובה הלכתית משו”ת ‘כתר מלוכה’ וכן את המדורים:

 • דבר ה’ זו הלכה.
 • חכמת שלמה.
 • מעשה אבות על רבי שאול אבן דנאן זצוק”ל.
 • מילי דחסידות.
 • מושג בכשרות על מצוות שביעית
 • ובפנת המעבדה – ירקות מיובשים.

ועוד…

להורדה >>

 


עלון מס’ 14 פרשת צו – שבת הגדול

עלון השבת הכולל הלכות נחוצות לקראת פסח וכן את המדורים:

 • דבר ה’ זו הלכה.
 • חכמת שלמה.
 • מעשה אבות על רבי יוסף רפאל עוזיאל זצוק”ל.
 • מילי דחסידות.
 • מושג בכשרות על מצוות הארץ
 • ובפנת המעבדה – חרדל ויין.

ועוד…

להורדה >>

 


עלון מס’ 13 פרשת ויקרא

עלון השבת הכולל תשובה בנושא ברכת האילנות וכן את המדורים:

 • דבר ה’ זו הלכה.
 • חכמת שלמה.
 • מעשה אבות על רבי חיים אבולעפיה זצוק”ל.
 • מילי דחסידות.
 • מושג בכשרות על מצוות הארץ
 • ובפנת המעבדה – חילבה, חינה, חלוה וחלב שקדים.

ועוד…

להורדה >>

 


עלון מס’ 12 פרשת ויקהל פקודי – שבת החודש

עלון השבת הכולל את מכתבו של מו”ר ראש המכון שליט”א בנושא נגיף הקורונה – ענינים הלכתיים ודברי חיזוק.

ואת המדורים:

 • חכמת שלמה.
 • מעשה אבות על חכם יעקב חורי זצוק”ל.
 • מילי דחסידות.
 • מושג בכשרות על מצוות הארץ
 • ובפנת המעבדה – חרקים בחיטה.

ועוד…

להורדה >>

 


עלון מס’ 11 פרשת כי תשא

עלון השבת הכולל את המדורים:

 • חכמת שלמה.
 • מעשה אבות על חכם שמואל עלוש זצוק”ל.
 • מילי דחסידות במעלת מידות האמונה והשלום
 • מושג בכשרות על אפרושי מאיסורא
 • ובפנת המעבדה – בדיקת החומוס.

ועוד…

להורדה >>

 


עלון מס’ 10 פרשת תצוה

עלון השבת הכולל את המדורים:

 • חכמת שלמה.
 • מעשה אבות על חכם יעקב חורי זצוק”ל.
 • מילי דחסידות.
 • מושג בכשרות על מצוות הארץ
 • ובפנת המעבדה – חרקים בחיטה.

ועוד…

להורדה >>

 


עלון מס’ 9 פרשת תרומה

עלון השבת הכולל את המדורים:

 • חכמת שלמה.
 • מעשה אבות על חכם יעקב חורי זצוק”ל.
 • מילי דחסידות.
 • מושג בכשרות על מצוות הארץ
 • ובפנת המעבדה – חרקים בחיטה.

ועוד…

להורדה >>

 


עלון מס’ 8 פרשת משפטים

עלון השבת הכולל את המדורים:

 • חכמת שלמה.
 • מעשה אבות על חכם יעקב חורי זצוק”ל.
 • מילי דחסידות.
 • מושג בכשרות על מצוות הארץ
 • ובפנת המעבדה – חרקים בחיטה.

ועוד…

להורדה >>

 


עלון מס’ 7 פרשת יתרו

עלון השבת הכולל את המדורים:

 • חכמת שלמה.
 • מעשה אבות על חכם יעקב חורי זצוק”ל.
 • מילי דחסידות.
 • מושג בכשרות על מצוות הארץ
 • ובפנת המעבדה – חרקים בחיטה.

ועוד…

להורדה >>

 


עלון מס’ 6 פרשת בשלח

עלון השבת הכולל את המדורים:

 • חכמת שלמה.
 • מעשה אבות על חכם יעקב חורי זצוק”ל.
 • מילי דחסידות.
 • מושג בכשרות על מצוות הארץ
 • ובפנת המעבדה – חרקים בחיטה.

ועוד…

להורדה >>

 


עלון מס’ 5 פרשת בא

עלון השבת הכולל את המדורים:

 • חכמת שלמה.
 • מעשה אבות על חכם יעקב חורי זצוק”ל.
 • מילי דחסידות.
 • מושג בכשרות על מצוות הארץ
 • ובפנת המעבדה – חרקים בחיטה.

ועוד…

להורדה >>

 


עלון מס’ 4 פרשת וארא

עלון השבת הכולל את המדורים:

 • חכמת שלמה.
 • מעשה אבות על חכם יעקב חורי זצוק”ל.
 • מילי דחסידות.
 • מושג בכשרות על מצוות הארץ
 • ובפנת המעבדה – חרקים בחיטה.

ועוד…

להורדה >>

 


עלון מס’ 3 פרשת שמות

עלון השבת הכולל את המדורים:

 • חכמת שלמה.
 • מעשה אבות על חכם יעקב חורי זצוק”ל.
 • מילי דחסידות.
 • מושג בכשרות על מצוות הארץ
 • ובפנת המעבדה – חרקים בחיטה.

ועוד…

להורדה >>

 


עלון מס’ 2 פרשת ויחי

עלון השבת הכולל את המדורים:

 • חכמת שלמה.
 • מעשה אבות על חכם יעקב חורי זצוק”ל.
 • מילי דחסידות.
 • מושג בכשרות על מצוות הארץ
 • ובפנת המעבדה – חרקים בחיטה.

ועוד…

להורדה >>

 


עלון מס’ 1 פרשת ויגש.

עלון השבת הכולל את המדורים:

 • חכמת שלמה.
 • מעשה אבות על חכם יעקב חורי זצוק”ל.
 • מילי דחסידות.
 • מושג בכשרות על מצוות הארץ
 • ובפנת המעבדה – חרקים בחיטה.

ועוד…

להורדה >>