לוגו בית המעשר
|

שנה זו תשע"ד היא שנת מעשר עני – בית המעשר יצא בפרסום נרחב לציבור להצטרף כמנוי בבית המעשר על מעשר עני.

ט' שבט התשע"ד | 10/01/2014

שנה זו תשע"ד היא שנת מעשר עני – בית המעשר יצא בפרסום נרחב לציבור להצטרף כמנוי בבית המעשר על מעשר עני. ניתן להצטרף גם באתר.