לוגו בית המעשר
|

רבני המכון, המפקחים והמשגיחים מברכים את כל ידידי המכון ואת כל עם ישראל בברכת שנה טובה כתיבה וחתימה טובה.

כ"ה אלול התשע"ו | 28/09/2016

רבני המכון, המפקחים והמשגיחים מברכים את כל ידידי המכון ואת כל עם ישראל בברכת שנה טובה כתיבה וחתימה טובה.