לוגו בית המעשר
|

רבני המכון בראשות יו"ר המכון הרה"ג שניאור ז. רווח שליט"א יחד עם הגאון רבי אי"ש קנייבסקי שליט"א השתתפו בבציר בכרם ענבים על מנת לחלל כרם רבעי.

כ"ח סיון התשע"ב | 18/06/2012
לאחר שבפסח שנה זו קיימנו את מצוות "ביעור מעשרות" כולל הפרוטה חמורה שבכל המטבעות, "בית המעשר" חיכה לשעת הכושר הראשונה על מנת לחלל כרם רבעי כדי שתהיה פרוטה חמורה בדרגה הגבוהה ביותר.
הגם שבתקופת ההמתנה כבר החל מערב שביעי של פסח התפסנו פרוטה חמורה, אולם לא בדרגה הגבוהה ביותר, ועל כן היום כאשר הענבים היו ראויים לחילול, התכנסו רבני המכון בראשות הרה"ג שניאור ז. רווח שליט"א בכרם יחד עם הגאון רבי אי"ש קנייבסקי שליט"א שאף הוא זקוק לכרם רבעי עבור חילול מטבעותיו של מרן הגר"ח קנייבסקי שליט"א, לבצור את הענבים.
מרן הגר"ח קנייבסקי שליט"א יחלל את קדושת הרבעי שבכרם על המטבעות בביתו. ואילו רבני המכון התכנסו במכון לבצע את החילול כנדרש על מטבעות של "בית המעשר".