לוגו בית המעשר
|

מאות משגיחים מרחבי הארץ השתתפו בכנס היערכות לשמיטה שנערך ע”י המכון בעיר אלעד בהשתתפות גדולי ישראל ורבנים חשובים. לכתבה ותמונות.

כ"ג אלול התשע"ד | 18/09/2014
“המכון למצוות התלויות בארץ” בראשות הרה”ג רבי שניאור זלמן רווח שליט”א רב אזורי מ.א. גזר ערך כינוס לקראת שנת השמיטה תשע”ה בהשתתפות מאות משגיחי כשרות העומדים על משמר הכשרות בבתי העסק השונים ברחבי הארץ הנמצאים תחת כשרות מהדרין של המכון, ועתידים לקבל תוצרת חקלאית לקראת שמיטה. המשגיחים הגיעו מכל רחבי הארץ מהצפון הרחוק ועד הדרום כמעט בקצה ארץ ישראל.
עוד השתתפו בכינוס, רבנים מנהלי מחלקות הכשרות שעובדים בשיתוף פעולה מלא עם המכון למצוות התלויות בארץ, וביניהם מעפולה, טבריה, בתים, עמק לוד, נצרת עלית, פתח תקוה, נתיבות, ועוד.
מטרת הכינוס, ללמוד וללמד, לשנן ולעדכן בדינים השונים אשר המשגיח נאלץ להתמודד עמם מידי יום ביומו ושבעתיים בשנת השמיטה, להתעדכן בתאריכים השונים הרלוונטיים לשמיטה, בסימונים ובחותמות שהם אמורים לקבל, או אמורים להחתים קודם ההוצאה.
כנס זה התהדר בהשתתפותם של מרנן ורבנן גדולי ישראל ובראשם חבר מועצת חכמי התורה הגאון הגדול רבי שמעון בעדני שליט”א, הגאון הגדול רבי שלמה משה עמאר שליט”א – הראשון לציון ומורה דרכו של המכון, הגאון הגדול רבי שלמה בן שמעון שליט”א – חבר בית הדין הגדול, הגאון רבי יצחק ברדה שליט”א – ראש מוסדות יצחק ירנן ורבני ערים, רבנים מקומיים, רבני המכון ורבנים נוספים.
“המכון למצוות התלויות בארץ” מתמסר רבות בשנים למען מצוות התלויות בארץ הן לטובת הציבור הרחב והן לטובת החקלאים, וידועה פעילותו הרחבה והענפה במתן כלים ואפשרות לקיים ולסייע במצוות חשובות אלו כגון “בית המעשר” אשר מונה אלפי מנויים פרטיים ועסקים ומורה ומדריך בקיום מצווה חשובה זו, כמו כן בהוצאת עשרות ספרים אשר יצאו לאור ע”י המכון ומקנים בשפה ברורה לציבור הרחב את היכולת והכלים להבין, לדעת וכיצד להתמודד עם המצוות הנפלאות הכרוכות בישוב הארץ וכמובן בשנת השמיטה הבאה עלינו לטובה.
שמיטה זו היא רביעית ב”ה בה ראש המכון שליט”א עומד בראש אוצר בית דין המובר נפשו לטוב החקלאים שיהיה באפשרותם לשמור את שנת השמיטה כהלכתה, ויחד עם הדיינים, ושאר רבני המכון, וההנהלה לוקחים על עצמם התחיביות אדירות על מנת שיתאפשר לציבור החקלאים לשמור את השמיטה כדת וכדין. וכמו”כ מעודד בכל כוחו וככל האפשר חקלאים לשבות ממלאכות האסורות בשמיטה, כאשר מכל דוברי הכנס יצאה קריאה קדושה לעודד רכישת תוצרת חקלאית של “אוצר בית דין” כדי לחזק את אותם חקלאים שומרי השמיטה שהם גיבורי כח.
במהלך הכנס נקרא אל הראשון לציון שליט”א, חקלאי שקיבל על עצמו השבתת כל שדותיו בשנת השמיטה, והראשון לציון בירכו בחום ובלבביות, והוסיף ברכה לכל החקלאים הגיבורים הללו, שלא יחסר להם כל, ויתברכו בכל מילי דמיטב ומהם יראו וילמדו.