לוגו בית המעשר
|

יצא לאור ספר ‘כתר מלוכה’ מאת מו”ר ראש המכון שליט”א

ט"ז סיון התש"פ | 08/06/2020

יצא לאור שו”ת כתר מלוכה בו נידונו שאלות שונות בד’ חלקי השו”ע. מתקופת מגפת הקורונה לתפ”ץ.

מאת מורינו ראש המכון וביהמ”ד הגאון רבי שניאור ז. רווח שליט”א – רב אזורי במ.א. גזר ורב ודומ”ץ קהילת משכן התורה באלעד.

אורח חיים: נטילת ידיים על אלכוג’ל – תפילה עם מסכה – תפילה עם מטרייה – מנין מרפסות – לזוז 2 מטר בתפילת שמו”ע – עליה לתורה ממרחק – ברכה לחולי קורונה שאין לו טעם – הגומל למבודד – הבאת תפילין שישרפו בעת היציאה מביה”ח – יציאה עם מסיכה ללא עירוב – ויטמינים בשבת – אלכוג’ל בשבת – מענה לטלפון בשבת – מדידת חום בשבת – מעין שבע במנין מרפסות – ברכת אילנות למבודד – אלכוג’ל בפסח – ויטמינים בפסח – יהודים תקועים באי של גויים, על יין ומצות ומזון כשל”פ – סיום מסכת לבכורות בהסגר – סיום מסכם בזום – מכירת חמץ בעין בשנה זו – להלשין על דרשת שבת הגדול המתוכננת – בדיקת חמץ על ידי עובדת זרה לאשה נכה – ליל הסדר בזום עם מבודדים – לוויה ביום טוב ראשון כשמחוייבים על ידי השלטונות – לויה של גדול בישראל ביום טוב שני, וכשא”א על ידי נכרי מחששות המגפה – איך מקיימים ‘שמחה’ לאשה בחג כשהחנויות סגורות – מנהגי אבלות בספירת העומר בשנה זו, לגבי תספורת ומוסיקה. יורה דעה: היכר לשנים שסועדים בו”ח בתקופה זו – פתרון לטבילת כלים בזמן זה – הגעלת סירים חדשים – הנהגת מורה הוראה בבדיקות אם צריך לחוש – עניני כיבוד הורים – ביקור חולים וניחום אבלים בתקופה זו, ועשייתה דרך טלפון או זום – ברית מילה כשאין עשרה. אבן העזר: האם יש הגבלות בתקופת המגפה כמו בשני רעבון – חופה כאשר אסור כינוס עשרה – תקיעת כף בכתובה כאשר מגבילים נגיעה זב”ז. חושן משפט: תשלום לביה”ס, מעונות, אולמות, חברות הסעה, שכירות מבנים, שכירות פועלים ועוד – ביטול כרטיס טיסה, ותשלום העמלה לסוכן – נהג הסעות שמחזיק בשיקים אם דינו כמוחזק – חולה שיצא והזיק אדם או ממון.

להורדת הספר בחינם לזיכוי הרבים – לחץ כאן >>