לוגו בית המעשר
|

הצטרפות כ’מנוי קבוע’ ל’בית המעשר’

מנוי ב’בית המעשר’ המתחדש אוטומטי בכל שנה

סוגי המעשר הכלולים במנוי הוא לפי בחירתך:

מעשר ראשון אינו מיועד לכהן, לוי או להפרשת ספק טבל. עלות: 30 ש”ח לשנה.

מעשר שני – מטבע לחילול מעשר שני ונטע רבעי. עלות 30 ש”ח לשנה.

מעשר עני – יחוייב רק בשנים בהם הוא נוהג, כגון בשנת תשפ”א. בשנת מעשר עני האחרונה עמד החיוב על 75 ש”ח. המחיר הסופי יעודכן לקראת השנה הרלוונטית.

בחירת סוגי המעשר תתבצע על ידך בדף הבא