לוגו בית המעשר
|

המכון למצוות התלויות בארץ מברך את כל המנויים בבית המעשר ואת כל בית ישראל בברכת כתיבה וחתימה טובה ושנה טובה ומתוקה

כ' אלול התשע"ג | 26/08/2013

המכון למצוות התלויות בארץ מברך את כל המנויים בבית המעשר ואת כל בית ישראל בברכת כתיבה וחתימה טובה ושנה טובה ומתוקה