לוגו בית המעשר
|

המכון למצוות התלויות בארץ מאחל לכל בית ישראל כתיבה וחתימה טובה ושנה טובה ומתוקה.

כ"ג אלול התשע"ב | 10/09/2012

המכון למצוות התלויות בארץ מאחל לכל בית ישראל כתיבה וחתימה טובה ושנה טובה ומתוקה.