לוגו בית המעשר
|

חדשות ועדכונים

יצא לאור הספר 'קצירת השדה' במהדורה מפוארת

בשורה טובה לכל שוחרי תורה והלכה, ובפרט לעוסקים במצוות התלויות בארץ בעיון ובפסיקה, להלכה ולמעשה, עם צאתו לאור עולם של […]

פעילות מוקד בעניני רפואה בערב יום הכיפורים

בסייעתא דשמיא גדולה זכה בית ההוראה שע"י 'משכן התורה' בראשות הגרש"ז רווח שליט"א להפעיל לקראת יום הכיפורים מוקד טלפוני למענה […]

לכל החדשות והעדכונים ←
ספרי ופרסומי המכון
למעבר לחנות ספרי המכון ←