לוגו בית המעשר
|

חדשות ועדכונים

המשגיחים והמפקחים התכנסו ללמוד על פרטי הדינים לשנת ‘מעשר עני’

כינוס משגיחים ומפקחים לקראת שנת מעשר עני לקראת שנת מעשר עני שהיא השנה השישית לשמיטה ובה נוהג מעשר עני נערך […]

תחילת שנת ‘מעשר עני’ של שישית בראש השנה תשפ”א

בשנת תשפ”א הבעל”ט – היא השנה השישית לשמיטה בה נוהג ‘מעשר עני’, על המפריש תרומות ומעשרות מפירות או ירקות, להפריש […]

לכל החדשות והעדכונים ←
ספרי ופרסומי המכון
למעבר לחנות ספרי המכון ←