חיפוש באינדקס
חיפוש ערכים באתר 
חיפוש באתר
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  מבזקים
כ"ו בחשוון התשע"ז 27/11/2016

 תנובות השדה
   

כל הקטגוריות
אדרת אליהו
אדרת אליהו
ארץ ישראל
ביאור וההדרת ספרי ראשונים ואחרונים
ברכות
גבולות השדה
גיליון מס' 132
גיליון מס" 137
גיליון מס" 138
גליון
גליון
גליון מס' 110
גליון מס" 133
גליון מספר 130
הגדה של פסח
חגים ומועדים
כשרות המאכלים ואיסור חרקים
מאמרים
מצוות התלויות בארץ
משפטי שמואל
מתנות כהונה
עלונים
עץ השדה
קונטרס ט"ו בשבט בהלכה ובאגדה
שביעית
שבת ויום טוב
שש משזר
תבואת השדה השלם
תורת ערלה
תנובות השדה
תרומות ומעשרות
אדרת אליהו זרעים
תולעת שני- חלק ד'
חובת הארץ
אדרת אליהו ברכות

 

סקירה על חרקים בחי ובצומח

דף בית » סקירה על חרקים בחי ובצומח » כבד
  כבד
ראה לעיל בערך "בשר", שם תיארנו את סוגי התולעים והטפילים המצויים בבשר בהמה, ואף בכבד הבהמה, ששם מצויות תולעים שהן נקראות "עלקות". התולעים הגדולות - נראות לעין כשהן מחוץ לכבד, ואילו הקטנות - לא נראות כלל בעין רגילה. קשה לראות את התולעים על רקע הכבד, אבל ניתן לראות אותן רוחשות כאשר מניחים את הכבד בטמפרטורה דומה לחום של גוף האדם. מקור התולעים הוא מבחוץ ועל כן אסורים באכילה, וכפי שנפסק בשולחן ערוך [יו"ד סי' פד סעי' טז].
אופן הבדיקה והשימוש:
בכל בית מטבחיים, חייב להיות נוכח כל העת ווטרינר שתפקידו לבדוק כל כבד בהמה, כאשר כל כבד שהוא נגוע או חשוד מושמד. כך שלכאורה כל כבד המשווק מבית מטבחיים מסודר, הוא בחזקת נקי ואין צורך בבדיקה נוספת. [בשחיטה פרטית בארץ ובחו"ל, יש חשיבות מרובה לאופן גידול הבהמה ולמדינת הגידול. ומכיון שלא תמיד ניתן להבחין בעלוקות ובפרט בקטנות שבהן, חובה להיוועץ עם ווטרינר מקצועי קודם השימוש בבשר או בכבד].
השאלה היא לא מה אסור -   בדגים יש טפילים, בירקות יש חרקים, היבולים הם טבל, ערלה וכלאים ואסורים באכילה או בקיום.
אלא כיצד מותר -   כיצד בודקים את הדגים והירקות, כיצד מצטרפים ל "בית המעשר" איזה שתיל הוא ללא חשש כלאים ומותר בקיום.
המכון על כל שלוחותיו עוסק בכל המגוון הרחב של מצוות הארץ, חרקים וטפילים.
המכון מעמיד לרשותך את מירב ומיטב האינפורמציה שברשותו ונותן פתרון לאדם הפרטי בהפרשת תרומות ומעשרות ולחקלאי ולבעל עסק המפריש כמויות גדולות של יבולים.
לוגו המכון למצוות התלויות בארץ 'חותמת 'כשרות למהדרין' של המכון למצוות התלויות בארץ חותמת 'נבדק ללא חשש טפילים' של המכון למצוות התלויות בארץ
המכון למצוות התלויות בארץ, ת.ד. 176 אלעד 4081003, טל': 03-9030580. פקס: 03-9030891.