חיפוש באינדקס
חיפוש ערכים באתר 
חיפוש באתר
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  מבזקים
כ"ו בחשוון התשע"ז 27/11/2016

 תנובות השדה
   

כל הקטגוריות
אדרת אליהו
אדרת אליהו
ארץ ישראל
ביאור וההדרת ספרי ראשונים ואחרונים
ברכות
גבולות השדה
גיליון מס' 132
גיליון מס" 137
גיליון מס" 138
גליון
גליון
גליון מס' 110
גליון מס" 133
גליון מספר 130
הגדה של פסח
חגים ומועדים
כשרות המאכלים ואיסור חרקים
מאמרים
מצוות התלויות בארץ
משפטי שמואל
מתנות כהונה
עלונים
עץ השדה
קונטרס ט"ו בשבט בהלכה ובאגדה
שביעית
שבת ויום טוב
שש משזר
תבואת השדה השלם
תורת ערלה
תנובות השדה
תרומות ומעשרות
אדרת אליהו זרעים
תולעת שני- חלק ד'
חובת הארץ
אדרת אליהו ברכות

 

טפילים בדגים

דף בית » טפילים בדגים » קינג קליפ – king klip
  קינג קליפ – king klip
דג קינג קליפ תוצרת ארגנטינה. למטה בצד ימין, הדג בצורות עיבוד שונות. דג זה קיים גם מתוצרת דרום אפריקה והם שווים לחלוטין. יש קהילות שהתירו אכילתו ויש שאסרוהו (ראה בפנים).
דג קינג קליפ תוצרת ארגנטינה. למטה בצד ימין, הדג בצורות עיבוד שונות. דג זה קיים גם מתוצרת דרום אפריקה והם שווים לחלוטין. יש קהילות שהתירו אכילתו ויש שאסרוהו (ראה בפנים).
דג קינג קליפ גדל בדרום אמריקה ובדרום אפריקה. הוא גדל בים שטמפ' המים הם רגילים ולא גדל במים קרים במיוחד. הדג הוא גדול מאד, זנב הדג ארוך ואיננו מסתיים בפיצול. לדג זה יש שתי עורות כאשר עלהעור העליון אין קשקשים, ואילו על העור התחתון יש קשקשים רבים, אולם הם רכים יותר משאר הקשקשים. יש קהילות שנהגו בהם היתר ויש קהילות שנהגו על פי רבותיהם לאוסרו מחשש של דג טמא. ראה לקמן בחלק בירורי הלכה (סימן ז) מה שהבאתי בזה את מנהגי הקהילות השונות. ומה שהבאתי בזה משא ומתן הלכתי, ועוד הוספתי והבאתי את הדיעות השונות של פוסקי דורינו על דג זה.
 
 
קשקשים המצויים על דג קינג קליפ. בעיגול השחור יש קשקש שלם. בעיגול האדום יש קשקש מקופל, המעיד על רכות הקשקש.
קשקשים המצויים על דג קינג קליפ. בעיגול השחור יש קשקש שלם. בעיגול האדום יש קשקש מקופל, המעיד על רכות הקשקש.
 
וכאן  המקום לציין, שראיתי מי שכתב לחלק בין הדג הגדל בין דרום אמריקה לדג הגדל בדרום אפריקה, ובדקתי את שניהם ואין הדברים נכונים ובשני המקומות הדג הוא שווה, ואם הוא מותר הרי הוא מותר בשני המקומות, ואם הוא טמא דינו שווה בשני המקומות. במסקנת דברי שם כתבתי שלהלכה נראה לענ"ד קטנה כמות שהיא שדג זה טהור כיון שקשקשיו שווים לכל  הקשקשים המוכרים לנו. וזה שקשקשים אלו רכים אינו מעכב. אולם למעשה יש לשמוע רק למה שיפסקו גדולי הדור בזה. וכל התייחסותי לבעיות התולעים בדג זה, זה לאותם קהילות שנוהגים בדג זה היתר הלכה למעשה. 
 
בדג  זה מצויים תולעי אניסאקיס רבים על גבי איבריו הפנימיים ובדפנות הבטן. ומבדיקות שעשיתי לא מצאתי תולעים בבשר הדג, אולם יש לעקוב ולבדוק יותר כדי להחליט בוודאות.
 
תולעי אניסאקיס על דופן המעי ועל האיברים הפנימיים בדג קינג קליפ. תולעים אלו נותרו חיים גם לאחר 5 ימים לאחר מות הדג, והשארתו במי קרח.
תולעי אניסאקיס על דופן המעי ועל האיברים הפנימיים בדג קינג קליפ. תולעים אלו נותרו חיים גם לאחר 5 ימים לאחר מות הדג, והשארתו במי קרח.
אופן הבדיקה והשימוש:
לאחר  ניקוי הדג מאיבריו הפנימיים, יש להתבונן שלא נותרו תולעים (מפותלות כעין  "ספירלה") בדפנות הבטן. במידה ונמצאו טפילים יש להוציאם בשלימותם.
 
עד להסרת כל חשש שמא יש תולעים גם בתוככי בשר הדג. ראוי לבדוק את חתיכות הדג בצורה הבאה: יש להניח את פילה הדג (לאחר הורדת העור ועצמות) על גבי שולחן אור, ובמידה וקיימים תולעים, ניתן להבחין בהם בקלות. ובאמצעות פינצטה אפשר לאחזם בקצה ולשלפם בשלמותם.
 
 
השאלה היא לא מה אסור -   בדגים יש טפילים, בירקות יש חרקים, היבולים הם טבל, ערלה וכלאים ואסורים באכילה או בקיום.
אלא כיצד מותר -   כיצד בודקים את הדגים והירקות, כיצד מצטרפים ל "בית המעשר" איזה שתיל הוא ללא חשש כלאים ומותר בקיום.
המכון על כל שלוחותיו עוסק בכל המגוון הרחב של מצוות הארץ, חרקים וטפילים.
המכון מעמיד לרשותך את מירב ומיטב האינפורמציה שברשותו ונותן פתרון לאדם הפרטי בהפרשת תרומות ומעשרות ולחקלאי ולבעל עסק המפריש כמויות גדולות של יבולים.
לוגו המכון למצוות התלויות בארץ 'חותמת 'כשרות למהדרין' של המכון למצוות התלויות בארץ חותמת 'נבדק ללא חשש טפילים' של המכון למצוות התלויות בארץ
המכון למצוות התלויות בארץ, ת.ד. 176 אלעד 4081003, טל': 03-9030580. פקס: 03-9030891.