חיפוש באינדקס
חיפוש ערכים באתר 
חיפוש באתר
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  מבזקים
כ"ו בחשוון התשע"ז 27/11/2016

 תנובות השדה
   

כל הקטגוריות
אדרת אליהו
אדרת אליהו
ארץ ישראל
ביאור וההדרת ספרי ראשונים ואחרונים
ברכות
גבולות השדה
גיליון מס' 132
גיליון מס" 137
גיליון מס" 138
גליון
גליון
גליון מס' 110
גליון מס" 133
גליון מספר 130
הגדה של פסח
חגים ומועדים
כשרות המאכלים ואיסור חרקים
מאמרים
מצוות התלויות בארץ
משפטי שמואל
מתנות כהונה
עלונים
עץ השדה
קונטרס ט"ו בשבט בהלכה ובאגדה
שביעית
שבת ויום טוב
שש משזר
תבואת השדה השלם
תורת ערלה
תנובות השדה
תרומות ומעשרות
אדרת אליהו זרעים
תולעת שני- חלק ד'
חובת הארץ
אדרת אליהו ברכות

 

טפילים בדגים

דף בית » טפילים בדגים » וויטפיש (WHITE FISH)
  וויטפיש (WHITE FISH)
דג WHITE FISH
דג WHITE FISH
דג  זה הוא דג הגדל באגמים, ומצויים בו תולעים בחלל הבטן ובין איבריו הפנימיים. צורת התולעים הוא כעין גרגר אורז ומופיע בצבעים שונים. בבשר הדג מצוי טפיל החודר לבשר מתוך מעי הדג. (למעי הדג הטפיל חודר באמצעות דגיגים וסרטנים קטנים שהוא אוכל, והטפיל נמצא בתוכם –  ראה עוד בערך  "אנסאקיס").
 
בכניסתו לדג הטפיל זעיר ביותר ובתוך המעיים הוא מתפתח לעיתים עד 15 ס"מ ויותר. התולעת מסתובבת סביב עצמה ונתונה בתוך קפסולה הנמצאת בבשר הדג. דיון הלכתי מורחב אודות הטפילים בדג זה נכתבו בפוסקים האחרונים, והבאנו חלק מדבריהם לעיל בדיני שרץ הארץ, ולקמן בחלק בירורי הלכה. (וראה שם עוד בסו"ס ה' מש"כ בשם מו"ר הגריש"א שליט"א).
 
אופן הבדיקה והשימוש:
לפני  השימוש בדג יש להסיר את איבריו הפנימיים ולנקות היטב את חלל הבטן מכל צדדיו, לשטוף היטב תוך שפשוף, ולהתבונן שלא נותרו תולעים בחלל הבטן או בצדדיו. עקב החשש לתולעים שבתוך בשר הדג יש לחצות את הדג לאורכו ורצוי מאד להסיר את עור הדג, ולהתבונן בבדיקה ויזואלית שלא מצויים טפילים בתוך הבשר (במידה ויש בליטות ע"ג הבשר יש לחטט בתוכם כיון שזה בד"כ סימן להימצאות הטפיל). המומלץ ביותר זה, לאחר הסרת העור להניח את הדג על שולחן אור ולראות שאין בתוך הדג כל גוף זר.
 
וויט פיש הנמכר טחון (או כקציצות – טחון או קפוא), אין לחוש לתולעים עקב תהליכי העיבוד והטחינה. (ראה בהלכות שרץ המים סעיף ח).
 
השאלה היא לא מה אסור -   בדגים יש טפילים, בירקות יש חרקים, היבולים הם טבל, ערלה וכלאים ואסורים באכילה או בקיום.
אלא כיצד מותר -   כיצד בודקים את הדגים והירקות, כיצד מצטרפים ל "בית המעשר" איזה שתיל הוא ללא חשש כלאים ומותר בקיום.
המכון על כל שלוחותיו עוסק בכל המגוון הרחב של מצוות הארץ, חרקים וטפילים.
המכון מעמיד לרשותך את מירב ומיטב האינפורמציה שברשותו ונותן פתרון לאדם הפרטי בהפרשת תרומות ומעשרות ולחקלאי ולבעל עסק המפריש כמויות גדולות של יבולים.
לוגו המכון למצוות התלויות בארץ 'חותמת 'כשרות למהדרין' של המכון למצוות התלויות בארץ חותמת 'נבדק ללא חשש טפילים' של המכון למצוות התלויות בארץ
המכון למצוות התלויות בארץ, ת.ד. 176 אלעד 4081003, טל': 03-9030580. פקס: 03-9030891.