חיפוש באינדקס
חיפוש ערכים באתר 
חיפוש באתר
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  מבזקים
כ"ו בחשוון התשע"ז 27/11/2016

 תנובות השדה
   

כל הקטגוריות
אדרת אליהו
אדרת אליהו
ארץ ישראל
ביאור וההדרת ספרי ראשונים ואחרונים
ברכות
גבולות השדה
גיליון מס' 132
גיליון מס" 137
גיליון מס" 138
גליון
גליון
גליון מס' 110
גליון מס" 133
גליון מספר 130
הגדה של פסח
חגים ומועדים
כשרות המאכלים ואיסור חרקים
מאמרים
מצוות התלויות בארץ
משפטי שמואל
מתנות כהונה
עלונים
עץ השדה
קונטרס ט"ו בשבט בהלכה ובאגדה
שביעית
שבת ויום טוב
שש משזר
תבואת השדה השלם
תורת ערלה
תנובות השדה
תרומות ומעשרות
אדרת אליהו זרעים
תולעת שני- חלק ד'
חובת הארץ
אדרת אליהו ברכות

 

טפילים בדגים

דף בית » טפילים בדגים » בורי (קיפון מצוי)
  בורי (קיפון מצוי)
טפיל לרניאה בדג בורי
טפיל לרניאה בדג בורי
 
טפיל לרניאה בדג בורי בהגדלה
טפיל לרניאה בדג בורי בהגדלה
דגי  הבורי במקורם הם דגי ים החודרים לשפכי הנחלים בעונות שונות בשנה. הם נתפסים בעודם קטנים ומועברים לבריכות פיטום. בדגי הבורי ניתן למצוא באופן נדיר את טפיל הארגולוס ולעיתים פחות נדירות ניתן למצוא את טפיל הלרניאה. את הלרניאה ניתן למצוא באופן יותר תדיר בתקופה בה מנקים את בריכות הקרפיון ואזי כל הטפילים שבבריכות נתפסים בדגי הבורי. ובבריכות מוזנחות ניתן למצוא את טפיל הארגיזולוס על גבי הזימים של הדג.
 
אופן הבדיקה והשימוש:
דגים  הנקנים בחנויות העומדות תחת פיקוח כשרותי מיוחד גם לענין טפילים, מקורם מבריכות מטופלות כדבעי, ואין חשש לטפילים חיצוניים כלל, ומותרים באכילה ללא בדיקה.
 
דגים  הנקנים ממקומות שאינם תחת פיקוח לענין חרקים, יש להתבונן בבדיקה חזותית על גבי הדגים ובעיקר באזור הסנפירים, צדדי הבטן התחתוניים, ובאזור הצוואר והזנב, באם לא נראה כל סימן אדום המסמן פציעה מהלרניאה, מותר הדג באכילה, ובמידה ויש חשש יש לגרד היטב את כל עור הדג וכמבואר לעיל בדג אמנון. את ראש הדג יש להשליך ולא להשתמש בו.(במידה ורוצים להשתמש בראש הדג, יש להשליך את הזימים לחלוטין, ולגרד היטב את כל החללים בראש, ולבדוק חזותית שלא תפוסים שם טפילים).
 
השאלה היא לא מה אסור -   בדגים יש טפילים, בירקות יש חרקים, היבולים הם טבל, ערלה וכלאים ואסורים באכילה או בקיום.
אלא כיצד מותר -   כיצד בודקים את הדגים והירקות, כיצד מצטרפים ל "בית המעשר" איזה שתיל הוא ללא חשש כלאים ומותר בקיום.
המכון על כל שלוחותיו עוסק בכל המגוון הרחב של מצוות הארץ, חרקים וטפילים.
המכון מעמיד לרשותך את מירב ומיטב האינפורמציה שברשותו ונותן פתרון לאדם הפרטי בהפרשת תרומות ומעשרות ולחקלאי ולבעל עסק המפריש כמויות גדולות של יבולים.
לוגו המכון למצוות התלויות בארץ 'חותמת 'כשרות למהדרין' של המכון למצוות התלויות בארץ חותמת 'נבדק ללא חשש טפילים' של המכון למצוות התלויות בארץ
המכון למצוות התלויות בארץ, ת.ד. 176 אלעד 4081003, טל': 03-9030580. פקס: 03-9030891.