חיפוש באינדקס
חיפוש ערכים באתר 
חיפוש באתר
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  מבזקים
כ"ו בחשוון התשע"ז 27/11/2016

 תנובות השדה
   

כל הקטגוריות
אדרת אליהו
אדרת אליהו
ארץ ישראל
ביאור וההדרת ספרי ראשונים ואחרונים
ברכות
גבולות השדה
גיליון מס' 132
גיליון מס" 137
גיליון מס" 138
גליון
גליון
גליון מס' 110
גליון מס" 133
גליון מספר 130
הגדה של פסח
חגים ומועדים
כשרות המאכלים ואיסור חרקים
מאמרים
מצוות התלויות בארץ
משפטי שמואל
מתנות כהונה
עלונים
עץ השדה
קונטרס ט"ו בשבט בהלכה ובאגדה
שביעית
שבת ויום טוב
שש משזר
תבואת השדה השלם
תורת ערלה
תנובות השדה
תרומות ומעשרות
אדרת אליהו זרעים
תולעת שני- חלק ד'
חובת הארץ
אדרת אליהו ברכות

 

סקירה על חרקים בחי ובצומח

דף בית » סקירה על חרקים בחי ובצומח » תולעים, עלקות, שלשולים וסרטנים
  תולעים, עלקות, שלשולים וסרטנים
שרימפס צעיר על אצת וואקמה
שרימפס צעיר על אצת וואקמה
 
תולעי אניסאקיס שהופרדו מבשר דג "סול"
תולעי אניסאקיס שהופרדו מבשר דג "סול"
 
טפילים כעין גרגר אורז המצויים בבשר דג "פולוק"
טפילים כעין גרגר אורז המצויים בבשר דג "פולוק"
 
סוסון ים – מצוי בין אצות הים
 
סוסון ים – מצוי בין אצות הים
 
חרק מים לא מזוהה על אצת "וואקמה"
חרק מים לא מזוהה על אצת "וואקמה"
 
בממלכת הים חיים אלפי מינים של בעלי חיים זעירים שונים, גודלם נע בין מיקרון (אלפית המילימטר) לכמה ס"מ. הם חיים הן בימים ואגמים והן במים מתוקים. כמו כן חיים בים סרטנים מסוגים שונים. בע"ח זעירים אלו ניזונים מסרטנים ירודים ודגיגים קטנים (שמשמשים לאחר מכן מאכל לדגים, וכך אנו מוצאים את היצורים הללו בחלל מעי הדגים או על חלקי פנים של הדגים). עלקות חד פונדקאיות (
Monogene) הן בעיקר טפילי חוץ (אכסו-פרזיטיים) כלומר טפילים הנדבקים לחלקיו החיצוניים של הפונדקאי. (קיימים דגים כגון השפתון עינוני שבצעירותו הוא משמש "נקאי" כלומר מסיר טפילי עור מגופם של דגים אחרים).
 
את העלקות הללו ניתן לראות על הזימים של דגי האמנון ואף לעיתים על הקיפון (בורי), וכן על דגי הדקר. בנוסף חיים במים קבוצות שונות של תולעים הן התולעים הנימיות שמחלקה מרכזית בקבוצה זו היא מחלקת הנמטודות. נמטודות אלו חיים גם במעי האדם. (נמטודות נוספות יש שנטפלות לשורשי הצמחים וכגון לחצילים, לעגבניה ועוד, ושמם "נמטודות השורשים"). בנוסף קיימת קבוצה נוספת של תולעי הפרקים שבה יש שש מחלקות של סוגים שונים. התפתחות התולעים בים היא בדרך של גלגול, ואילו החיים במים מתוקים ההתפתחות היא ישרה. אחת המחלקות בקבוצה זו הם התולעים הרבזיפיות, שלהבדיל מהתולעים הדלזיפיות השוכנים במים מתוקים, התולעים הרבזיפיות שוכנים בים, בין היתר ניתן למוצאם על עלעלי אצות ים (ניתן להבחין בסלילים לבנים שגודלם עד 3 מ"מ ראה אודות השרצים המצויים באצות ים). קבוצת התולעים הרבזיפיות כוללת בתוכה מאות מינים שונים כשגודלם נע בין 1-2 מ"מ עד 30-40 ס"מ (שייכים בעיקר למשפחת הנראיסיים ומצויים הרבה על ובין אצות הים ובעיקר נראיס האצות שאורכו עד 7 ס"מ).
 
כמו כן חיים בים תולעים וסרטנים השייכים למערכת פרוקי הרגלים החיים במים ושייכים למערכת זו, הם נושמים בעזרת זימים, לקבוצה זו שייכת מחלקת סרטנים שלה 4 בנות מחלקה הזימרגליים, הצדפוניות, השטרגליים והזיפרגליים. לבת מחלקת השטרגליים שהם סרטנים זעירים וחסרי שריון, מצויים טפילים רבים הנטפלים לדגים הן כאכסו-פרזיטים (טפילי חוץ) והן כאנדרו-פריזיטים (טפילי פנים), והם חיים הן בים והן במים מתוקים, הידועים שבהם הם הלרניאה, והארגולוס. לבת מחלקה נוספת של הסרטנים העילאיים, שייכות 4 סדרות של סרטנים כשאחת מהן היא סדרת "שווי הרגליים" (ISOPODA).  מינים רבים מסוג זה שהם בעלי צבעים מגוונים, חיים בין אצות הים. ויש מינים שחיים אף במים מתוקים. סדרה נוספת ממחלקה זו היא סדרת הקפזרגליים, שאף הם חיים בין אצות ים. קיימים תולעים נוספות הן חיצוניים והן פנימיים, ובכרך שני פירטנו את סוגי התולעים המצויים בכל דג ודג.
השאלה היא לא מה אסור -   בדגים יש טפילים, בירקות יש חרקים, היבולים הם טבל, ערלה וכלאים ואסורים באכילה או בקיום.
אלא כיצד מותר -   כיצד בודקים את הדגים והירקות, כיצד מצטרפים ל "בית המעשר" איזה שתיל הוא ללא חשש כלאים ומותר בקיום.
המכון על כל שלוחותיו עוסק בכל המגוון הרחב של מצוות הארץ, חרקים וטפילים.
המכון מעמיד לרשותך את מירב ומיטב האינפורמציה שברשותו ונותן פתרון לאדם הפרטי בהפרשת תרומות ומעשרות ולחקלאי ולבעל עסק המפריש כמויות גדולות של יבולים.
לוגו המכון למצוות התלויות בארץ 'חותמת 'כשרות למהדרין' של המכון למצוות התלויות בארץ חותמת 'נבדק ללא חשש טפילים' של המכון למצוות התלויות בארץ
המכון למצוות התלויות בארץ, ת.ד. 176 אלעד 4081003, טל': 03-9030580. פקס: 03-9030891.