חיפוש באינדקס
חיפוש ערכים באתר 
חיפוש באתר
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  מבזקים
כ"ו בחשוון התשע"ז 27/11/2016

 תנובות השדה
   

כל הקטגוריות
אדרת אליהו
אדרת אליהו
ארץ ישראל
ביאור וההדרת ספרי ראשונים ואחרונים
ברכות
גבולות השדה
גיליון מס' 132
גיליון מס" 137
גיליון מס" 138
גליון
גליון
גליון מס' 110
גליון מס" 133
גליון מספר 130
הגדה של פסח
חגים ומועדים
כשרות המאכלים ואיסור חרקים
מאמרים
מצוות התלויות בארץ
משפטי שמואל
מתנות כהונה
עלונים
עץ השדה
קונטרס ט"ו בשבט בהלכה ובאגדה
שביעית
שבת ויום טוב
שש משזר
תבואת השדה השלם
תורת ערלה
תנובות השדה
תרומות ומעשרות
אדרת אליהו זרעים
תולעת שני- חלק ד'
חובת הארץ
אדרת אליהו ברכות

 

סקירה על חרקים בחי ובצומח

דף בית » סקירה על חרקים בחי ובצומח » לרניאה
  לרניאה
טפיל של לרניאה  (הקו מסמן את  חלק הטפיל  שמחדיר לתוך הדג).
טפיל של לרניאה
(הקו מסמן את
חלק הטפיל
שמחדיר לתוך הדג).
טפיל  ממשפחת שטרגליים השייכים למחלקת סרטנים, המצוי בדגים, הטפיל נצמד לעור ולסנפירים של הדגים. מצוי בעיקר בקרפיון, אמור, ולפעמים גם בדג אמנון, כסיף, בראמונדי (בריכות) ולעיתים יותר נדירות בבורי (בפרט בזמן נקיון בריכות הקרפיון). לאחרונה מצאנו לרניאה בדגי הבאס (שהגיעו ממים מליחים). סרדין "טבריה" (שמקורו מהכנרת).
 
נקבת הטפיל היא היחידה המגיעה לבגרות על גבי הדג, וניתן להבחין בה כאשר היא בולטת מתוך פצע על העור, וראשה שקוע עמוק בשרירי הדג ורק גופה בולט החוצה, צורתה היא כעין תולעת שקופה – מוארכת כשבקצה שלה יש "עוגן". אולם בפועל הוא מופיע בצבעים שונים שזה משתנה כנראה לסוג המזון שהטפיל יונק. ולכן ניתן למוצאו בצבע לבן, ירוק, חום ועוד. עומק חדירת הטפיל לתוך בשר הדג הוא כ- 0.5 ס"מ. כאשר מבחוץ ניתן להבחין בגוף הטפיל בגודל של 1 ס"מ עד 1.5 ס"מ .
 
תוך כדי הסתגלות לחייו כטפיל על הדג, רגליהם מתנוונות, גופם של הזכרים מתקטן, וגופן של הנקיבות מתארך כשחלקו האחורי מתמשך כתולעת ומתמלא באיברים. כשהחלק הקדמי של הנקבה חודר לתוך עור הדג בעזרת שלוחות המוצצות מן הדג את מזונו,
לרניאה בזנב דג "אמור"
 
 
 
לרניאה בזנב דג "אמור"
לרניאה בדג "באס הסלע"
לרניאה בדג "באס הסלע"
לרניאה בקצה דג "אמנון". נתן להבין כי הטפיל נותר בשלמותו למרות שהדג עבר קשקוש.
לרניאה בקצה דג "אמנון". נתן להבין כי הטפיל נותר בשלמותו למרות שהדג עבר קשקוש.
 
החלק האחורי של הנקבה נשאר חופשי, ובחלק זה מתתחים שקי הביצים שמהם בוקעים הזחלים שהם חופשיים במים, עד שהם נטפלים לדגים חדשים. מספר קטן של טפילים אינו משפיע על הדג, אולם טפילים רבים על דג קטן גורמים לו לאנמיה ומוות. סימני פציעה הנראים כעין כתם אדום נפוח, מהוים הוכחה מובהקת שהדג נתקף ע"י הלרניאה. הטפיל חודר לדג באזורים שונים של הדג, הן במקום שיש על הדג קשקשים והן במקומות בדג ללא קשקשים. כמו"כ הטפיל חודר על ומאחורי הסנפירים. בתוך הראש. (ראוי לציין שאכן לאחר קשקוש הדג נחתך חלק הטפיל החיצוני, אולם חלק העוגן התקוע בתוך הדג נשאר בתוכו, והגם שכבר אין לו דין בריה, מ"מ אין לסמוך ע"ז להתיר מדין ביטול ברוב כיון שהוא לא נתערב אלא נשאר בפנ"ע ואפשר לחוש בו באמצעות הראייה ובאמצעות מישוש הידיים, ואין כאן תערובת כלל, וכמו שפסק מרן בשו"ע יו"ד סי' קד שעי' א. ודין זה ביארתי בארוכה בפרק ו יעוי"ש. ובפרק ג בדיני שרץ המים. ודלא כמו ששמעתי שיש מקילים בזה. ועוד שפעמים רבות מצאנו את הטפיל ע"ג הדג במקומות שלא מצוי קשקשת ושם הוא נשאר בשלימותו וראה עוד מה שכתבתי בתשובה שבחלק בירורי הלכה בתולעת שני כרך ב בסימן א-ב).
 
בבריכות גידול דגים, ניתן לטפל נגד הטפיל אולם באופן טבעי הטיפול השוטף ללא סיבת כשרות איננה מספקת, ורק כאשר יש פיקוח כשרותי נאות, יש תוצאות חיוביות. ולצערי דבר זה אני למד מהניסיון שגם בעלי בריכות שהיו בטוחים שאצלם הבריכות נקיות כיון שהם מטפלים כראוי, לאחר בדיקה של מפקחי הכשרות, מצאנו את הטפיל חי וקיים בבריכות הדגים שלהם. כדי למנוע הגעת דגים נגועים בטפיל זה למרכזי השיווק, המגדלים עושים טיפול ממושך של כמה שבועות בבריכות הגידול, באמצעות חומר "ברומקס", כל טיפול נמשך כ – 48 שעות. אולם במידה ומגיעה סחורה שנגועה בטפיל זה, אין כיצד לנקותה במרכזי השיווק, והיא איננה מתקבלת בסיטונאות.
 
השאלה היא לא מה אסור -   בדגים יש טפילים, בירקות יש חרקים, היבולים הם טבל, ערלה וכלאים ואסורים באכילה או בקיום.
אלא כיצד מותר -   כיצד בודקים את הדגים והירקות, כיצד מצטרפים ל "בית המעשר" איזה שתיל הוא ללא חשש כלאים ומותר בקיום.
המכון על כל שלוחותיו עוסק בכל המגוון הרחב של מצוות הארץ, חרקים וטפילים.
המכון מעמיד לרשותך את מירב ומיטב האינפורמציה שברשותו ונותן פתרון לאדם הפרטי בהפרשת תרומות ומעשרות ולחקלאי ולבעל עסק המפריש כמויות גדולות של יבולים.
לוגו המכון למצוות התלויות בארץ 'חותמת 'כשרות למהדרין' של המכון למצוות התלויות בארץ חותמת 'נבדק ללא חשש טפילים' של המכון למצוות התלויות בארץ
המכון למצוות התלויות בארץ, ת.ד. 176 אלעד 4081003, טל': 03-9030580. פקס: 03-9030891.