חיפוש באינדקס
חיפוש ערכים באתר 
חיפוש באתר
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  מבזקים
כ"ו בחשוון התשע"ז 27/11/2016

 תנובות השדה
   

כל הקטגוריות
אדרת אליהו
אדרת אליהו
ארץ ישראל
ביאור וההדרת ספרי ראשונים ואחרונים
ברכות
גבולות השדה
גיליון מס' 132
גיליון מס" 137
גיליון מס" 138
גליון
גליון
גליון מס' 110
גליון מס" 133
גליון מספר 130
הגדה של פסח
חגים ומועדים
כשרות המאכלים ואיסור חרקים
מאמרים
מצוות התלויות בארץ
משפטי שמואל
מתנות כהונה
עלונים
עץ השדה
קונטרס ט"ו בשבט בהלכה ובאגדה
שביעית
שבת ויום טוב
שש משזר
תבואת השדה השלם
תורת ערלה
תנובות השדה
תרומות ומעשרות
אדרת אליהו זרעים
תולעת שני- חלק ד'
חובת הארץ
אדרת אליהו ברכות

 

כלאי אילן - רשימת כנות

דף בית » כלאי אילן - רשימת כנות
סוגיית "כלאי אילן" מורכבת היא מאד, כאשר רבים נבוכים בעומדם לפני רכישת עצי מאכל, האם הכנה שעליה מורכב הרוכב היא כנה אסורה והיא כלאים זה בזה, או שמא העץ אינו מורכב או שהוא מורכב על מינו. והגם שהם קונים את העץ מורכב בכל אופן יש איסור נטיעה ואיסור קיום. וכיון שיש צורך בבדיקות ארוכות לסוגי הכנות השונות, במסגרת המכון עסקנו בזה בשנים האחרונות, ואמרתי להעלות את הברים בטבלה מסכמת לכל סוגי הכנות שיש לנו ידיעה עליהם עד היום, ויהיה הדבר לתועלת הרבים.
 
  
 
שם הרוכב
שם הכנה
הדין להלכה
אבוקדו
זריעי אבוקדו
הרכבה מותרת
אגוז מלך
זריעים של אגוז מלך
הרכבה מותרת
אגוז פקאן
זריעים של אגוז פקאן
הרכבה מותרת
אגס
כנת חבוש – A. B29
אסור משום כלאים
 
בטוליפוליה
הרכבה מותרת
 
O.H.F.
הרכבה מותרת
אלה–בטנה/פיסטוק
כנת אלה אמיתית
הרכבה מותרת
 
אלה אטלנטית
ספק איסור כלאים
אנונה
כנות אנונה
הרכבה מותרת
אפרסק
בלאדי, נאמגראד, 12-198, 677
הרכבה מותרת
 
הנסן, 557, 749
ספק איסור כלאים
 
כנות שקד – אלנם ועוד
אסור משום כלאים
אפרסמון
כנות אפרסמון
הרכבה מותרת
אקטינידה
ראה קיווי
 
אשכוליות
כנות הדרים
ספק איסור כלאים *
גודגדן
כנת קולט
הרכבה מותרת
 
כנת מהלב
ספק איסור כלאים
גויאבה
זריעי /ייחורי גויאבה
הרכבה מותרת
דובדבן
ראה גודגדן
 
זית
ייחורי זית / או לא מורכב
הרכבה מותרת
חבוש
זריעי /ייחורי חבוש
הרכבה מותרת
חרוב
זריעי חרוב / או לא מורכב
הרכבה מותרת
ליצ'י
זריעי ליצ'י / או לא מורכב
הרכבה מותרת
לימה [ליים]
ראה לימון *
 
לימון
כנת מיקרופילה
יש מתירים – ונראה להתיר
 
כנת חושחש
ספק איסור כלאים *
 
כנת וולקה מריאנה
יש מתירים ונראה להחמיר מספק *
לימקוואט
כנות הדרים – חושחש, וולקה מריאנה
ספק איסור כלאים *
מקדמיה
זריעי מקדמיה
הרכבה מותרת
משמש
זריעי משמש
הרכבה מותרת
 
כנת מריאנה - שזיף
אסור משום כלאים
מנגו
זריעי מנגו [49, 13/1 ועוד] או לא מורכב
הרכבה מותרת
נקטרינה
ראה אפרסק
 
ענבים
כנות גפן
הרכבה מותרת [כולל רוג'רי]
פיג'ויה
זריעי פיג'ויה / או לא מורכב
הרכבה מותרת
פומלה/פומלית
כנות הדרים
ספק איסור כלאים*
פיטאיה/קובו
ללא הרכבה
 
פפאיה
מורכב על מינו או ריבוי מייחורים
 
צבר
ללא הרכבה
 
קומקוואט
כנות הדרים – חושחש, וולקה מריאנה
ספק איסור כלאים ויש מתירים *
קיוי
זריעי קיווי
הרכבה מותרת
קליפים
כנת קליאופטרה
הרכבה מותרת
 
כנת חושחש [עבור קליפים גדולים מינואלה, אורטניק וטמפל]
נראה שיש להתיר
 
כנת חושחש [עבור קליפים קטנים]
ספק איסור כלאים *
 
וולקה מריאנה
יש מתירים – ונראה להתיר *
 
טרואייר
ספק איסור כלאים *
 
812, PTX-803, C35,
יש המתירים, ויש שחששו מספק *
רימון
ריבוי ע"י ייחורים [או הרכבה על מינו]
הרכבה מותרת
שזיף
כנת מריאנה, מרובלן
הרכבה מותרת
 
כנות שקד, 677, הנסן
אסור משום כלאים
 
655, מירן, פרסיאנה
יש צורך בבירור נוסף
 
סייטיישן
ע"פ הנתונים נראה להתיר
שסק
בדרך כלל על זריעי שסק
הרכבה מותרת
 
כנת חבוש
אסר משום כלאים
שקד
זריע שקד מר
הרכבה מותרת
 
כנת 677
אסור משום כלאים
 
557, 749
ספק איסור כלאים
 
הנסן
ע"פ הנתונים נראה להתיר
תאנה
ריבוי על ידי ייחורים או בלתי מורכב
הרכבה מותרת
תמר
ללא הרכבה
 
תפוז
כנת קליאופטרה
הרכבה מותרת
 
כנת חושחש
הרכבה מותרת
 
וולקה מריאנה
יש מתירים – ונראה להתיר *
 
טרואייר
ספק איסור כלאים *
 
812, PTX-803, C35,
יש המתירים, ויש שחששו מספק *
 
ציטרמלו
יש מתירים – ונראה להתיר *
תפוח
הרכבה על כנות ממיני התפוח בלבד
הרכבה מותרת
 
השאלה היא לא מה אסור -   בדגים יש טפילים, בירקות יש חרקים, היבולים הם טבל, ערלה וכלאים ואסורים באכילה או בקיום.
אלא כיצד מותר -   כיצד בודקים את הדגים והירקות, כיצד מצטרפים ל "בית המעשר" איזה שתיל הוא ללא חשש כלאים ומותר בקיום.
המכון על כל שלוחותיו עוסק בכל המגוון הרחב של מצוות הארץ, חרקים וטפילים.
המכון מעמיד לרשותך את מירב ומיטב האינפורמציה שברשותו ונותן פתרון לאדם הפרטי בהפרשת תרומות ומעשרות ולחקלאי ולבעל עסק המפריש כמויות גדולות של יבולים.
לוגו המכון למצוות התלויות בארץ 'חותמת 'כשרות למהדרין' של המכון למצוות התלויות בארץ חותמת 'נבדק ללא חשש טפילים' של המכון למצוות התלויות בארץ
המכון למצוות התלויות בארץ, ת.ד. 176 אלעד 4081003, טל': 03-9030580. פקס: 03-9030891.