חיפוש באינדקס
חיפוש ערכים באתר 
חיפוש באתר
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  מבזקים
כ"ו בחשוון התשע"ז 27/11/2016

 תנובות השדה
   

כל הקטגוריות
אדרת אליהו
אדרת אליהו
ארץ ישראל
ביאור וההדרת ספרי ראשונים ואחרונים
ברכות
גבולות השדה
גיליון מס' 132
גיליון מס" 137
גיליון מס" 138
גליון
גליון
גליון מס' 110
גליון מס" 133
גליון מספר 130
הגדה של פסח
חגים ומועדים
כשרות המאכלים ואיסור חרקים
מאמרים
מצוות התלויות בארץ
משפטי שמואל
מתנות כהונה
עלונים
עץ השדה
קונטרס ט"ו בשבט בהלכה ובאגדה
שביעית
שבת ויום טוב
שש משזר
תבואת השדה השלם
תורת ערלה
תנובות השדה
תרומות ומעשרות
אדרת אליהו זרעים
תולעת שני- חלק ד'
חובת הארץ
אדרת אליהו ברכות

 

מושגי יסוד – המצוות התלויות בארץ

דף בית » מושגי יסוד – המצוות התלויות בארץ
 
 
מבוא להלכות מצוות הארץ

לארץ ישראל ולעם ישראל קשר עמוק וארוך החל מתקופת האבות, כיבוש הארץ. גלות בבל, שיבת ציון בכיבוש עזרא, ועד ימינו שאנו רואים בעיננו את קיבוץ נדחינו מארבע קצוות תבל אל ארצנו הקדושה. אולם לארץ ישראל נתאווה כבר משה וכפי שלימדונו רבותינו, על מנת לזכות ולקיים את המצוות התלויות בארץ ישראל. וזכינו אנו יושבי ציון להתיישב בה, ולהתחייב במצוותיה.

מצוות התלויות בארץ, רבים ומגוונים. אולם דא עקא, חסרה לנו "גירסא דינקותא" ועל כן הם נראים לנו כקשים ומסובכים, כיון שאיננו רגילים בהם. אך ברוך השם זכה עם ישראל ורבים הם הספרים המבארים את המצוות הללו כדי להביאם לפני כל אחד כשולחן ערוך למען ידע את הדרך שילך בה.

במדור זה נביא לפני הקורא, את עיקר דיני מצוות הארץ. את תמצית ההלכות. ואת ההנהגות הלכה למעשה שהוא צריך ואמור לדעת. אמנם הדברים מתומצתים מאד, אך הם בעיקר מושגי יסוד הלכה למעשה. ובוודאי שהרוצה להרחיב את הידיעות יוכל לעשות זאת באמצעות אלפי המאמרים המובאים ומצוטטים באריכות באתר.
 

  לפניך מושגי יסוד "הלכה למעשה" במצוות התלויות בארץ. ללימוד ההלכות בחר בנושא הרצוי:
 

השאלה היא לא מה אסור -   בדגים יש טפילים, בירקות יש חרקים, היבולים הם טבל, ערלה וכלאים ואסורים באכילה או בקיום.
אלא כיצד מותר -   כיצד בודקים את הדגים והירקות, כיצד מצטרפים ל "בית המעשר" איזה שתיל הוא ללא חשש כלאים ומותר בקיום.
המכון על כל שלוחותיו עוסק בכל המגוון הרחב של מצוות הארץ, חרקים וטפילים.
המכון מעמיד לרשותך את מירב ומיטב האינפורמציה שברשותו ונותן פתרון לאדם הפרטי בהפרשת תרומות ומעשרות ולחקלאי ולבעל עסק המפריש כמויות גדולות של יבולים.
לוגו המכון למצוות התלויות בארץ 'חותמת 'כשרות למהדרין' של המכון למצוות התלויות בארץ חותמת 'נבדק ללא חשש טפילים' של המכון למצוות התלויות בארץ
המכון למצוות התלויות בארץ, ת.ד. 176 אלעד 4081003, טל': 03-9030580. פקס: 03-9030891.