חיפוש באינדקס
חיפוש ערכים באתר 
חיפוש באתר
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  מבזקים
כ"ו בחשוון התשע"ז 27/11/2016

 תנובות השדה
   

כל הקטגוריות
אדרת אליהו
אדרת אליהו
ארץ ישראל
ביאור וההדרת ספרי ראשונים ואחרונים
ברכות
גבולות השדה
גיליון מס' 132
גיליון מס" 137
גיליון מס" 138
גליון
גליון
גליון מס' 110
גליון מס" 133
גליון מספר 130
הגדה של פסח
חגים ומועדים
כשרות המאכלים ואיסור חרקים
מאמרים
מצוות התלויות בארץ
משפטי שמואל
מתנות כהונה
עלונים
עץ השדה
קונטרס ט"ו בשבט בהלכה ובאגדה
שביעית
שבת ויום טוב
שש משזר
תבואת השדה השלם
תורת ערלה
תנובות השדה
תרומות ומעשרות
אדרת אליהו זרעים
תולעת שני- חלק ד'
חובת הארץ
אדרת אליהו ברכות

   
רכוש מנוי מנוי קיים
 
מחקר יישומי
מחקר תורני
 
 
פיקוח וייעוץ כשרותי
פירות וירקות
דגים
מפעלים
 
  חדש בשו"ת
 
 מאמרים נבחרים
 
קמח טף
הרב שניאור זלמן רווח שליט"א (ט"ו בסיוון התשע"ח)
כלאי כרם - הגדרת כרם
הרב שניאור זלמן רווח שליט"א (י"ב באייר התשע"ח)
כשרות הדגים
הרב שניאור זלמן רווח שליט"א (ט' באייר התשע"ח)
ברכה על תרומות ומעשרות
הרב שניאור זלמן רווח שליט"א (ל' בניסן התשע"ח)
ארטישוק
הרב שניאור זלמן רווח שליט"א (כ"ט בשבט התשע"ח)
זכוכית מגדלת
הרב שניאור זלמן רווח שליט"א (ט"ז בשבט התשע"ח)
קיום מצוות התלויות בארץ אצל מרן
הרב שניאור זלמן רווח שליט"א (ז' בשבט התשע"ח)
תותים
הרב שניאור זלמן רווח שליט"א (כ"ט בטבת התשע"ח)
תרומות ומעשרות
הרב שניאור זלמן רווח שליט"א (כ"ו בחשוון התשע"ח)
עץ לימונים
הרב שניאור זלמן רווח שליט"א (כ"ה בחשוון התשע"ח)

     
קונטרס ט"ו בשבט / הרב שניאור ז. רווח
דבר העורך /  העורך
מידע הלכתי / הרב שניאור ז. רווח
עד מתי חייב בעל שדה לאפשר כניסה ולקיטת פירות שביעית / הרה"ג רבי הרב משה לנדאו
דבר העורך /  העורך
הפרשת חלה במפעל גדול / הגאון רבי שלמה משה עמאר שליט"א
דבר העורך /  העורך
דיני ביעור פירות שביעית / הרב שניאור ז. רווח
בדין הצ'ק לעניין שמיטת חוב /  העורך
דבר העורך /  העורך
תקציר דיני ארבעת המינים / הרב שניאור ז. רווח
בעניין תולעי אניסאקיס - גישות שונות מול ממצאי המדע / הרב גדעון קפלן
ביאורים והלכות על סדר הרמב"ם הלכות שביעית / הרב דוד אביטן
גבולות ארץ ישראל - חלק ט - פרק הסיום / הרב שניאור ז. רווח
מידע הלכתי / הרב שניאור ז. רווח
דבר העורך /  העורך
הערה בהלכות פרוזבול / הרב דוד סויד
דין ריבה מאתרוג שנלקט בתחית שמינית / הרב שניאור ז. רווח
גבול צפון של ארץ ישראל ודין עכו וכזיב / הרב אליהו ראש
רמב"ם הלכות שמיטה ויובל / הגאון רבי שלמה משה עמאר שליט"א
מידע הלכתי
סקירת ספרים /  העורך
ספיקא דרבנן בד' כוסות, מקומות המסופקים לגבי מגילה, ואתרוג לגבי מעשר /  העורך
בענין ליתן תעודת כשרות למהדרין בעסק שמשתמש בתוצרת חקלאית ''פירות וירקות'' מהיתר מכירה / הרב ראובן אוחנה
ימי ספירת העומר - חיזוק למצוות שבין אדם לחברו /  העורך
בעניין אמירה לעכו"ם בשביעית / הרב אליהו ראש
מדור סקירת ספרים- ספר גבולות השדה - ארץ ישראל לגבולותיה / הרב שניאור ז. רווח
הנאת דברים בפירות שביעית / הרב יחיאל רווח שליט"א
שיעור נתינת מעשר עני / הרה"ג משה תעיזי שליט"א
עבודות האסורות בחצר משותפת וברחוב העיר / הרה"ג אליהו הכהן מונק שליט"א
ביאורים והערות על סדר הרמב"ם הלכות שביעית / הרב דוד אביטן
בגדר אבות ותולדות מלאכות לענין שבת ושביעית / הרב אליהו ראש
דילול פירות בשביעית / הגאון רבי שלמה משה עמאר שליט"א
דבר העורך/"ושבתה הארץ" /  העורך
חודש אלול /  צוות רבני המכון
דיני ומנהגי הסליחות ותקיעת שופר בחודש אלול / הגאון רבי שלמה משה עמאר שליט"א
חורבן בית המקדש והנחמה בבנינו בב"א / הרב שניאור ז. רווח
דינים ומנהגים לחודש אב ולתשעה באב / הגאון רבי שלמה משה עמאר שליט"א
תענית יז בתמוז / הגאון רבי שלמה משה עמאר שליט"א
קנה יין ונתברר לו שהוא של שביעית ורוצה לבטל המקח / הרב דוד אביטן
בדין תוספת שביעית / הרב אליהו ראש
מידע הלכתי / הרב שניאור ז. רווח
דבר העורך /  העורך
דיני ומנהגי ספירת העומר / הגאון רבי שלמה משה עמאר שליט"א
מדור בשבילי הכשרות תשובות ופתרון בעיות במטבח התעשייתי /  העורך
האם קוגל / הרה"ג רבי הרב משה לנדאו
בדין פירות "אוסנה" ו"פטל אדום" לענין ערלה / הרב שניאור ז. רווח
דבר העורך /  העורך
ברכת האילנות בחודש ניסן - חיזוק באמונה / הרב שניאור ז. רווח
הלכות כשרות המאכלים לפסח / הגאון רבי שלמה משה עמאר שליט"א
לקט הלכות ומנהגי פסח / הגאון רבי שלמה משה עמאר שליט"א
בכשרות הדגים לפסח / הרב אליהו בר שלום
המעבר משנת מעשר שני למעשר עני / הרב שניאור ז. רווח
לקט דינים ומנהגים לט"ו בשבט / הגאון רבי שלמה משה עמאר שליט"א
דין הפירות שחנטו בשנה הרביעית קודם ט"ו בשבט / הרב דוד אביטן
המשמעות שבאור נר חנוכה / הרב שניאור ז. רווח
הדלקת נר חנוכה בשמן זית של ערלה / הרב דוד וקחי
דינים ומנהגים לחנוכה / הגאון רבי שלמה משה עמאר שליט"א
האם במעשר עני חייב ליתן דווקא את הפירות או אפשר את דמיהם / הרב שניאור ז. רווח
מעניני חודש חשון ודיני משיב הרוח / הגאון רבי שלמה משה עמאר שליט"א
בדין חלות הנאפות במכשיר אופה לחם, לענין צירוף חלה / הרב שניאור ז. רווח
בצילא דמהימנותא- דבר העורך /  העורך
חג הסוכות - צא מדירה של קבע והכנס לדירה של עראי / הגאון רבי שלמה משה עמאר שליט"א
דינים ומנהגים לחג הסוכות / הגאון רבי שלמה משה עמאר שליט"א
דינים ומנהגים ליום הכיפורים / הגאון רבי שלמה משה עמאר שליט"א
חששות חרקים בסימני ראש השנה / הרב שניאור ז. רווח
בענין מנהג אכילת הסימנים בלילות ראש השנה / הרב שניאור ז. רווח
נטע מקודם ט"ז באב עולה לו שנה. / הרב דוד אביטן
תזכורת לחקלאים – סיום נטיעה עד ט"ו באב / הרב שניאור ז. רווח
מה אם מסופק אם נטע לפני ט"ז באב / הרב דוד אביטן
גוי שמירח תבואה לצורך ישראל, האם קיי"ל שיש שליחות לגוי לחומרא / מרן הגאון רבי עובדיה יוסף שליט"א
נגיעות בתבלינים מיובשים / הרב דוד בן יוסף
מידע הלכתי/כמה ענינים / הרב שניאור ז. רווח
ארבעה עניני גאולה /  העורך
הצלף לעניין מצוות התלויות בארץ ולעניין ברכה / הרב אליהו ראש
בדין עקירת אילני מאכל כשהם מזיקים וכשצריך את מקומם לצורך בנייה
בדין יין שנעשה מענבים שנלקחו מן הגוי / מרן הגאון רבי עובדיה יוסף שליט"א
קדושת התורה /  העורך
חג השבועות ומעלת הביכורים / הרב שניאור ז. רווח
חג השבועות - עניינים / הגאון רבי שלמה משה עמאר שליט"א
הלכות ומנהגי חג השבועות / הגאון רבי שלמה משה עמאר שליט"א
דינים ומנהגים לחג השבועות / הגאון רבי שלמה משה עמאר שליט"א
האם מדובר כשעקרה קודם לעומר / הרב דוד אביטן
מדור בשביל הכשרות- תרומות ומעשרות במפעל למיצי פירות
סוגיא דמחיצת הכרם / הרב אליהו ראש
חובת הפרשת תרומות מעשרות בתבלינים השונים / מרן הגאון רבי עובדיה יוסף שליט"א
הא לחמא עניא /  העורך
מידע הלכתי – כשרות הדגים לפסח / הרב שניאור ז. רווח
וימי הפורים האלה נזכרים ונעשים בכל שנה ושנה / הגאון רבי שלמה משה עמאר שליט"א
הפרשת תרומות ומעשרות בשבת / הרה"ג רבי הרב משה לנדאו
מידע הלכתי / הרב שניאור ז. רווח
מדריך נגיעות מחרקים בפירות ט"ו בשבט / הרב שניאור ז. רווח
ט"ו בשבט / הרב יהודה אדרי
שו"ת מקוון /  העורך
המעבדה לבדיקת חרקים / הרב דוד בן יוסף
דבר העורך /  העורך
בדין ערלה בעציץ שאינו נקוב, ובסוגי העציצים השונים / הרב שניאור ז. רווח
בענין חיוב ערלה בעציץ שאינו נקוב / הרה"ג רבי אבישי גרינצייג
דבר העורך /  העורך
דינים ומנהגים לט / הגאון רבי שלמה משה עמאר שליט"א
הערות והארות בענים טעימת גוי / הרב מאיר שטורך
טעימת גוי /  משה פרץ
מח' המחקר היישומי-בענין ירקות עלים / הרב שניאור ז. רווח
מידע הלכתי בנושא סרדינים / הרב שניאור ז. רווח
עקירת דבר מן התורה והפקר בי"ד הפקר / הרב אליהו ראש
קונטרס "חובת הארץ"
שו"ת מקוון / הרב שניאור ז. רווח
דבר העורך /  העורך
מידע הלכתי בנושא חרקים בסכך / הרב שניאור ז. רווח
כשרות הערבות בהידורית / הרב שניאור ז. רווח
הנאה מראיית עצי ערלה / הרב יוסף צברי
שלבי הגידול בפירות לענין ברכה / הרב אליהו ראש
דיני ומנהגי זמן "נפילת התקופה" / הרב אהרן בוארון
תגובות
משגיח כשרות שעישר מאזורי חיוב שונים /  העורך
מכונת אורז / הרב דוד בן יוסף
שו"ת מקוון / הרב שניאור ז. רווח
משנת מעשר עני לשנת מעשר שני / הרב יהודה אדרי
דבר העורך /  העורך
ניקוב בעציץ של עץ וחרס / הרב אליהו ראש
שותפות כהן או לוי / הרב שניאור ז. רווח
שמחת היתום והאלמנה בחג השבועות / הרב שניאור ז. רווח
בענין החיוב לשרוף פירות ערלה / הרה"ג רבי אבישי גרינצייג
טחינת ירק המוחזק בחרקים / הרב ברק נקי
שותפות כהן או לוי / הרב שניאור ז. רווח
מעשר עני באמצעות הפקרת נכסי המפריש / מרן הגאון רבי עובדיה יוסף שליט"א
דבר העורך "וימצא מאה שערים"
דבר יו"ר המכון: ועתה ישראל מ''א''ה ה'' אלוקיך שואל מעמך
ביעור ביין בערב פסח. ובאגוזי פקאן / הרב שניאור ז. רווח
בכשרות הדגים לפסח / הרב אליהו בר שלום
דינים ומנהגים לט"ו בשבט / הגאון רבי שלמה משה עמאר שליט"א
צירוף פירורי לחם לחלה / הרב יוסף צברי
בדיני ומנהגי זמן "נפילת התקופה" / הרב אהרן בוארון
דין המברך על פרי שהיה בידו ונפל / הרב אליהו ראש
שו"ת בעניין לולב האם נוהג בו איסור ערלה
מידע הלכתי בענין סרדינים ממרוקו / הרב שניאור ז. רווח
מאמר מערכת- מעלין בקודש ולא מורידין
בניסן עתידין להיגאל- מאמר מערכת
טעה ובירך שהכל על ירקות ופירות / הרב אליהו ראש
דיני ומנהגי זמן "נפילת התקופה" / הרב אהרן בוארון
מכתב למערכת / הרב שניאור ז. רווח
לקט דינים ומנהגים לימי בין המצרים / הגאון רבי שלמה משה עמאר שליט"א
מידע הלכתי / הרב שניאור ז. רווח
כפה עליהם הר כגיגית / הרב שניאור ז. רווח
הדלקת נרות חנוכה בבסיס הצבאי / הגאון רבי שלמה משה עמאר שליט"א
הדלקת נר חנוכה בשמן זית של ערלה / הרב דוד וקחי
חנוכה – "בימים ההם ובזמן הזה" / הגאון רבי שלמה משה עמאר שליט"א
האם לכשיבנה המקדש בב"א ינהג דין תוספת שביעית / הרב דוד אביטן
כמון בפסח
המערכה על ההרינג / הרה"ג משה מרדכי קארפ
לקראת שבת שירה / הגאון רבי שלמה משה עמאר שליט"א
לקראת ט"ו בשבט בהלכה ובמנהג / הרב שניאור ז. רווח
מאמר מערכת
דברים הבאים עם הסעודה / הרב אליהו ראש
בעניין ברכה על לבבות דקל / הרב שניאור ז. רווח
בעניין תולעי אניסאקיס / הרב שניאור ז. רווח
דרכי הקנאה במעשר עני באופן מעשי / הגאון רבי שלמה משה עמאר שליט"א
הל מעשר עני (פ"א) / הרב שניאור ז. רווח
הל מעשר עני (פ"ב) / הרב שניאור ז. רווח
הל מעשר עני (פ"ג) / הרב שניאור ז. רווח
הל מעשר עני (פ"ד) / הרב שניאור ז. רווח
הל מעשר עני (פ"ה) / הרב שניאור ז. רווח
הקונה פירות וירקות בזמן המעבר ממעש"ש למעשר עני / הרב שניאור ז. רווח
הקנאת המעשר לעני ע"י קטן ח"א / הרב שניאור ז. רווח
הקנאת המעשר לעני ע"י קטן ח"ב / הרה"ג יעקב אריאל
הקנאת המעשר לעני ע"י קטן ח"ג / הרב שניאור ז. רווח
הקנאת המעשר לעני ע"י קטן ח"ד / הרה"ג יעקב אריאל
הקנאת המעשר לעני ע"י קטן ח"ה / הרב שניאור ז. רווח
הקנאת המעשר לעני ע"י קטן ח"ו / הגאון רבי שלמה משה עמאר שליט"א
הקנאת המעשר לעני ע"י קטן ח"ז / הרה"ג שלמה שלוש
הקנאת המעשר לעני ע"י קטן ח"ח / הגאון רבי שלמה משה עמאר שליט"א
הקנין המועיל להקנות את הפירות לעני / הגאון רבי שלמה משה עמאר שליט"א
טעה והפריש מעש"ש במקום מעשר עני / הרב שניאור ז. רווח
נתינת מעשר עני מהיבול שברשות המדינה / הגאון רבי שלמה משה עמאר שליט"א
נתינת מעשר עני מהיבול שברשות המדינה/מכתב להגר"ש עמאר / הרב עזריאל אריאל
נתינת מעשר עני מהיבול שברשות המדינה/מכתב להגר"ש עמאר / הרב שניאור ז. רווח
שו"ת בדיני מעשר עני / הרב שניאור ז. רווח
תמצית דיני המעשרות הלכה למעשה / הרב שניאור ז. רווח
הכמיהה לציון / הרב יהודה אדרי
שאלו שלום ירושלים ישליו אוהביך / הרב דוד אביטן
אורך ימים בימינה /  צוות רבני המכון
בדין עלי צבר לענין ערלה / הרב שניאור ז. רווח
בעניין עיקר וטפל לעניין ברכה / הרב אליהו ראש
מדור שו"ת /  צוות רבני המכון
מידע הלכתי – כשרות הדגים לפסח / הרב שניאור ז. רווח
מידע הלכתי מחקרי – בנוגע לאניסאקיס בהרינג / הרב שניאור ז. רווח
קדושת שביעית בצמח הקאת / הגאון רבי שלמה משה עמאר שליט"א
חששות של תערובות חמץ בדגים קפואים / הרב שניאור ז. רווח
בדין מכירת חמץ לגוי והמוכר חמץ של יהודי שלא בידיעתו / הגאון רבי שלמה משה עמאר שליט"א
נס חנוכה / הרב דוד אביטן
הדלקת נר חנוכה משמן זית של שביעית / הגאון רבי שלמה משה עמאר שליט"א
אסור להנות מהעולם הזה בלא ברכה / הרב אליהו ראש
בעניין חרקים בתותים ודין חרקים קטנים מאד שאינם נראים לעין / הגאון רבי שלמה משה עמאר שליט"א
בעניין חרקים בתותים - (מכתב להגרש"מ עמאר שליט"א) / הרב שניאור ז. רווח
קריעה על ערי יהודה ח"ב / הרב מנחם מ. ברונפמן
קריעה על ערי יהודה ח"א / הרב דוד אביטן
אניסאקיס - המערכה למניעת מכשול לרבים / הרב שניאור ז. רווח

 
 

 מפירסומי המכון    ספרים בהוצאת המכון
 
אדרת אליהו ברכות
אדרת אליהו – מסכת ברכות מאת הרה"ג אליהו ראש שליט"א

חובת הארץ
ספר חובת הארץ – מצוות הארץ עם הוספות והארות מאת הג"ר ניסים כדורי זצ"ל

תולעת שני- חלק ד`
תולעת שני חלק ד' – אנציקלופדיה להלכות חרקים בדגנים וקטניות מאת הרה"ג שניאור ז. רווח שליט"א


משפטי שמואל
את הספר "משפטי שמואל" צוות רבני המכון הוציא לאור עולם לראשונה מכתב ידו של הגאון רבי שמואל הכהן זצ"ל מחכמי פאס מלפני 400 שנה. ועוסק בסוגיות הסבוכות של כלאים, ופירוש וביאור מיוחד על פרק אדרוגינוס שסופח למסכת בכורים.

שש משזר
חלק ראשון - שו"ת על חלקים אורח חיים ויורה דעה בשולחן ערוך מאת הרה"ג שניאור ז. רווח שליט"א.

 

   
   
    גלרית תמונות המכון
חידון שמיטה תשע"ה
המצטיינים בחידון השמיטה
בכנס השמיטה לקראת שנת שמיטה תשע"ה
בכנס השמיטה לקראת שנת שמיטה תשע"ה
בכנס השמיטה לקראת שנת שמיטה תשע"ה
  לתצוגה המלאה   
השאלה היא לא מה אסור -   בדגים יש טפילים, בירקות יש חרקים, היבולים הם טבל, ערלה וכלאים ואסורים באכילה או בקיום.
אלא כיצד מותר -   כיצד בודקים את הדגים והירקות, כיצד מצטרפים ל "בית המעשר" איזה שתיל הוא ללא חשש כלאים ומותר בקיום.
המכון על כל שלוחותיו עוסק בכל המגוון הרחב של מצוות הארץ, חרקים וטפילים.
המכון מעמיד לרשותך את מירב ומיטב האינפורמציה שברשותו ונותן פתרון לאדם הפרטי בהפרשת תרומות ומעשרות ולחקלאי ולבעל עסק המפריש כמויות גדולות של יבולים.
לוגו המכון למצוות התלויות בארץ 'חותמת 'כשרות למהדרין' של המכון למצוות התלויות בארץ חותמת 'נבדק ללא חשש טפילים' של המכון למצוות התלויות בארץ
המכון למצוות התלויות בארץ, ת.ד. 176 אלעד 4081003, טל': 03-9030580. פקס: 03-9030891.