חיפוש באינדקס
חיפוש ערכים באתר 
חיפוש באתר
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  מבזקים
כ"ו בחשוון התשע"ז 27/11/2016

 תנובות השדה
   

כל הקטגוריות
אדרת אליהו
אדרת אליהו
ארץ ישראל
ביאור וההדרת ספרי ראשונים ואחרונים
ברכות
גבולות השדה
גיליון מס' 132
גיליון מס" 137
גיליון מס" 138
גליון
גליון
גליון מס' 110
גליון מס" 133
גליון מספר 130
הגדה של פסח
חגים ומועדים
כשרות המאכלים ואיסור חרקים
מאמרים
מצוות התלויות בארץ
משפטי שמואל
מתנות כהונה
עלונים
עץ השדה
קונטרס ט"ו בשבט בהלכה ובאגדה
שביעית
שבת ויום טוב
שש משזר
תבואת השדה השלם
תורת ערלה
תנובות השדה
תרומות ומעשרות
אדרת אליהו זרעים
תולעת שני- חלק ד'
חובת הארץ
אדרת אליהו ברכות

 

אינדקס

דף הבית »  אינדקס ראשי  » פריטים לפי מחבר: הרב יוסף צברי
יוסף צברי


דף   1 2

כותרת סוג התוכן נושא מקצוע חודשי השנה שכבת גיל מחבר
בדין נטע רבעי

קבצים מצורפים
מאמר תנובות השדה > גליון מס‘ 84
מצוות התלויות בארץ > ערלה ונטע רבעי
  הרב יוסף צברי
בדין נטע רבעי - (המשך המאמר מהגיליון הקודם)

קבצים מצורפים
מאמר תנובות השדה > גליון מס‘‘ 85
מצוות התלויות בארץ > ערלה ונטע רבעי
  הרב יוסף צברי
בדין ספק ערלה
מאמר הלכתי בענין ספק עורלה
קבצים מצורפים
מאמר תנובות השדה > גליון מס‘‘ 93 כסלו   הרב יוסף צברי
בירור בדין ערלה בעצים הנטועים לנוי (ח"א)

קבצים מצורפים
תנובות השדה > גליון מס‘ 82
מצוות התלויות בארץ > ערלה ונטע רבעי
  הרב יוסף צברי
בירור בדין ערלה בעצים הנטועים לנוי (ח"א)

קבצים מצורפים
תנובות השדה > גליון מס‘ 83
מצוות התלויות בארץ > ערלה ונטע רבעי
  הרב יוסף צברי
בענין חיוב הפרשת חלה מעיסת הלחוח
מאמר בנין חיוב הפרשת חלה מעיסת לחוח שיש חילוקי דעות בנושא.
קבצים מצורפים
מאמר תנובות השדה > גליון מס‘‘ 100   הרב יוסף צברי
בענין ספק ערלה
פסקי הלכה בענין ספק עורלה
קבצים מצורפים
מאמר תנובות השדה > גליון מס‘‘ 92   הרב יוסף צברי
גדר מלאכת חרישה בשביעית
בירור שיטת הרמב"ם במלאכת חרישה בשביעית, איזו אסורה מן התורה בלאו ועשה, איזו אסורה רק בעשה, ואיזו אסורה רק מדרבנן, ויבאר לשון הרמב"ם ריש הל' שביעית והמסתעף ממנו.
קבצים מצורפים
תנובות השדה > גליון מס‘ 116   הרב יוסף צברי
הנאה מראיית עצי ערלה
הנאה מראיית עצי ערלה וכן הנאה מנתינת פירות ערלה לבעלי חיים.
קבצים מצורפים
מחקר הלכתי תנובות השדה > גליון מס‘‘ 104   הרב יוסף צברי
צירוף מורסן וסובין לחלה ח"א

קבצים מצורפים
תנובות השדה > גליון מס‘ 62-63
מצוות התלויות בארץ > הפרשת חלה
  הרב יוסף צברי

דף   1 2

עוד |
  חזור
השאלה היא לא מה אסור -   בדגים יש טפילים, בירקות יש חרקים, היבולים הם טבל, ערלה וכלאים ואסורים באכילה או בקיום.
אלא כיצד מותר -   כיצד בודקים את הדגים והירקות, כיצד מצטרפים ל "בית המעשר" איזה שתיל הוא ללא חשש כלאים ומותר בקיום.
המכון על כל שלוחותיו עוסק בכל המגוון הרחב של מצוות הארץ, חרקים וטפילים.
המכון מעמיד לרשותך את מירב ומיטב האינפורמציה שברשותו ונותן פתרון לאדם הפרטי בהפרשת תרומות ומעשרות ולחקלאי ולבעל עסק המפריש כמויות גדולות של יבולים.
לוגו המכון למצוות התלויות בארץ 'חותמת 'כשרות למהדרין' של המכון למצוות התלויות בארץ חותמת 'נבדק ללא חשש טפילים' של המכון למצוות התלויות בארץ
המכון למצוות התלויות בארץ, ת.ד. 176 אלעד 4081003, טל': 03-9030580. פקס: 03-9030891.