חיפוש באינדקס
חיפוש ערכים באתר 
חיפוש באתר
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  מבזקים
כ"ו בחשוון התשע"ז 27/11/2016

 תנובות השדה
   

כל הקטגוריות
אדרת אליהו
אדרת אליהו
ארץ ישראל
ביאור וההדרת ספרי ראשונים ואחרונים
ברכות
גבולות השדה
גיליון מס' 132
גיליון מס" 137
גיליון מס" 138
גליון
גליון
גליון מס' 110
גליון מס" 133
גליון מספר 130
הגדה של פסח
חגים ומועדים
כשרות המאכלים ואיסור חרקים
מאמרים
מצוות התלויות בארץ
משפטי שמואל
מתנות כהונה
עלונים
עץ השדה
קונטרס ט"ו בשבט בהלכה ובאגדה
שביעית
שבת ויום טוב
שש משזר
תבואת השדה השלם
תורת ערלה
תנובות השדה
תרומות ומעשרות
אדרת אליהו זרעים
תולעת שני- חלק ד'
חובת הארץ
אדרת אליהו ברכות

 

אינדקס

דף הבית »  אינדקס ראשי  » פריטים לפי מחבר: הרב אליהו ראש
אליהו ראש


דף   1 2 3 4 5 6 7

כותרת סוג התוכן נושא מקצוע חודשי השנה שכבת גיל מחבר
הוצאת פירות שביעית מהארץ לחו"ל

קבצים מצורפים
תנובות השדה > גליון מס‘ 78-79
שביעית > שמיטת קרקעות
  הרב אליהו ראש
החלפת אוכלי אדם ואוכלי בהמה

קבצים מצורפים
תנובות השדה > גליון מס‘ 76-77
שביעית > שמיטת קרקעות
  הרב אליהו ראש
הצלף לעניין מצוות התלויות בארץ ולעניין ברכה

קבצים מצורפים
מאמר תנובות השדה > גליון מס‘ 108   הרב אליהו ראש
חרישה בשביעית

קבצים מצורפים
תנובות השדה > גליון מס‘‘ 96גליון מס‘ 116   הרב אליהו ראש
טעה ובירך שהכל על ירקות ופירות
הנושאים שידונו במאמר: - טעה ובירך שהכל על פת ויין האם יצא יד"ח בדיעבד - ומה הדין אם טעה ובירך בפה"ע על היין - ומה הדין אם טעה ובירך בפה"א על הפת - מה מברכים על פת דוחן ופת שאר קטניות
קבצים מצורפים
מאמר תנובות השדה > גליון מס‘‘ 98   הרב אליהו ראש
כלאי זרעים באילן
כלאי זרעים באילן
קבצים מצורפים
מאמר תנובות השדה > גליון מס‘‘ 105   הרב אליהו ראש
מאימתי אין קוצצין את האילן בשביעית [בד הרמב"ם]

קבצים מצורפים
תנובות השדה > גליון מס‘ 78-79
שביעית > שמיטת קרקעות
  הרב אליהו ראש
מדור ספרים חדשים - ספר אדרת אליהו
בענין ספר אדרת אליהו / כרך ראשון על מסכת ברכות כולל דיני ברכת הנהנין
קבצים מצורפים קבצים מצורפים
מאמר תנובות השדה > גליון מס‘‘ 99   הרב אליהו ראש
מדור ספרים חדשים - ספר אדרת אליהו
בענין ספר אדרת אליהו / כרך ראשון על מסכת ברכות כולל דיני ברכת הנהנין
קבצים מצורפים
מאמר תנובות השדה > גליון מס‘‘ 99   הרב אליהו ראש
מדור שו"ת

קבצים מצורפים
שו"ת תנובות השדה > גליון מס‘‘ 88   הרב אליהו ראש

דף   1 2 3 4 5 6 7

עוד |
  חזור
השאלה היא לא מה אסור -   בדגים יש טפילים, בירקות יש חרקים, היבולים הם טבל, ערלה וכלאים ואסורים באכילה או בקיום.
אלא כיצד מותר -   כיצד בודקים את הדגים והירקות, כיצד מצטרפים ל "בית המעשר" איזה שתיל הוא ללא חשש כלאים ומותר בקיום.
המכון על כל שלוחותיו עוסק בכל המגוון הרחב של מצוות הארץ, חרקים וטפילים.
המכון מעמיד לרשותך את מירב ומיטב האינפורמציה שברשותו ונותן פתרון לאדם הפרטי בהפרשת תרומות ומעשרות ולחקלאי ולבעל עסק המפריש כמויות גדולות של יבולים.
לוגו המכון למצוות התלויות בארץ 'חותמת 'כשרות למהדרין' של המכון למצוות התלויות בארץ חותמת 'נבדק ללא חשש טפילים' של המכון למצוות התלויות בארץ
המכון למצוות התלויות בארץ, ת.ד. 176 אלעד 4081003, טל': 03-9030580. פקס: 03-9030891.