חיפוש באינדקס
חיפוש ערכים באתר 
חיפוש באתר
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  מבזקים
כ"ו בחשוון התשע"ז 27/11/2016

 תנובות השדה
   

כל הקטגוריות
אדרת אליהו
אדרת אליהו
ארץ ישראל
ביאור וההדרת ספרי ראשונים ואחרונים
ברכות
גבולות השדה
גיליון מס' 132
גיליון מס" 137
גיליון מס" 138
גליון
גליון
גליון מס' 110
גליון מס" 133
גליון מספר 130
הגדה של פסח
חגים ומועדים
כשרות המאכלים ואיסור חרקים
מאמרים
מצוות התלויות בארץ
משפטי שמואל
מתנות כהונה
עלונים
עץ השדה
קונטרס ט"ו בשבט בהלכה ובאגדה
שביעית
שבת ויום טוב
שש משזר
תבואת השדה השלם
תורת ערלה
תנובות השדה
תרומות ומעשרות
אדרת אליהו זרעים
תולעת שני- חלק ד'
חובת הארץ
אדרת אליהו ברכות

 

אינדקס

דף הבית »  אינדקס ראשי  » פריטים לפי מחבר: הרב אליהו ראש
אליהו ראש


דף   1 2 3 4 5 6 7

כותרת סוג התוכן נושא מקצוע חודשי השנה שכבת גיל מחבר
גבול צפון של ארץ ישראל ודין עכו וכזיב

קבצים מצורפים
מאמר תנובות השדה > גליון מס` 122   הרב אליהו ראש
גבול צפון של ארץ ישראל ודין עכו וכזיב

קבצים מצורפים
מאמר תנובות השדה > גליון מספר 123   הרב אליהו ראש
גבול צפון של ארץ ישראל ודין עכו וכזיב
גבול צפון של ארץ ישראל ודין עכו וכזיב
קבצים מצורפים
תנובות השדה > גליון מס` 121   הרב אליהו ראש
גדרים וטעמים בחיוב ברכת הנהנין
- הברכה דלפניו בפת ושארי דברים דאורייתא או דרבנן [ביאור סוגית הגמרא בהו"א ובמסקנא]. - הסברא דאסור להנות מהעוה"ז בלי ברכה קאי רק אברכה דלפניו או גם אברכה דלאחריו. - מה מקור הברכה דלאחריו בשאר דברים. - דעת הפוסקים בהא דספק ברכות להקל אי קאי רק אברכת המצוות או אף אברכת הנהנין.
קבצים מצורפים
מאמר תנובות השדה > גליון מס‘‘ 96   הרב אליהו ראש
דברים הבאים עם הסעודה
מאמר הלכתי על דברים הבאים עם הסעודה האם יש לברך ברכה נפרדת או לאו.
קבצים מצורפים
מאמר תנובות השדה > גליון מס‘‘ 92   הרב אליהו ראש
דברים הבאים עם הסעודה
ש"ת הלכתי בענין מאכלים טפלים הבאים עם הסעודה, מה דינם.
קבצים מצורפים
מאמר תנובות השדה > גליון מס‘‘ 93 כסלו   הרב אליהו ראש
דברים הבאים עם הסעודה
כמו שייעדנו בגליונות הקודמים אנו מביאים כאן המשך הסוגיא בענין דברים הבאים עם הסעודה ''ברכות דף מא:'' ועתה נביא סיכום שיטת הראשונים ובירור שיטת הרא"ש בענין
קבצים מצורפים
מאמר תנובות השדה > גליון מס‘‘ 95   הרב אליהו ראש
דין המברך על פרי שהיה בידו ונפל
מאמר מפורט בענין
קבצים מצורפים
מאמר תנובות השדה > גליון מס‘‘ 97   הרב אליהו ראש
האכלת פירות שביעית לגוי, ואסיפת פירות שביעית שדרכן להאגד

קבצים מצורפים
תנובות השדה > גליון מס‘ 75
שביעית > שמיטת קרקעות
  הרב אליהו ראש
הדלקת הנר בשמן שנקנה מדמי שביעית

קבצים מצורפים
תנובות השדה > גליון מס‘ 74
שביעית > שמיטת קרקעות
  הרב אליהו ראש

דף   1 2 3 4 5 6 7

עוד |
  חזור
השאלה היא לא מה אסור -   בדגים יש טפילים, בירקות יש חרקים, היבולים הם טבל, ערלה וכלאים ואסורים באכילה או בקיום.
אלא כיצד מותר -   כיצד בודקים את הדגים והירקות, כיצד מצטרפים ל "בית המעשר" איזה שתיל הוא ללא חשש כלאים ומותר בקיום.
המכון על כל שלוחותיו עוסק בכל המגוון הרחב של מצוות הארץ, חרקים וטפילים.
המכון מעמיד לרשותך את מירב ומיטב האינפורמציה שברשותו ונותן פתרון לאדם הפרטי בהפרשת תרומות ומעשרות ולחקלאי ולבעל עסק המפריש כמויות גדולות של יבולים.
לוגו המכון למצוות התלויות בארץ 'חותמת 'כשרות למהדרין' של המכון למצוות התלויות בארץ חותמת 'נבדק ללא חשש טפילים' של המכון למצוות התלויות בארץ
המכון למצוות התלויות בארץ, ת.ד. 176 אלעד 4081003, טל': 03-9030580. פקס: 03-9030891.