חיפוש באינדקס
חיפוש ערכים באתר 
חיפוש באתר
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  מבזקים
כ"ו בחשוון התשע"ז 27/11/2016

 תנובות השדה
   

כל הקטגוריות
אדרת אליהו
אדרת אליהו
ארץ ישראל
ביאור וההדרת ספרי ראשונים ואחרונים
ברכות
גבולות השדה
גיליון מס' 132
גיליון מס" 137
גיליון מס" 138
גליון
גליון
גליון מס' 110
גליון מס" 133
גליון מספר 130
הגדה של פסח
חגים ומועדים
כשרות המאכלים ואיסור חרקים
מאמרים
מצוות התלויות בארץ
משפטי שמואל
מתנות כהונה
עלונים
עץ השדה
קונטרס ט"ו בשבט בהלכה ובאגדה
שביעית
שבת ויום טוב
שש משזר
תבואת השדה השלם
תורת ערלה
תנובות השדה
תרומות ומעשרות
אדרת אליהו זרעים
תולעת שני- חלק ד'
חובת הארץ
אדרת אליהו ברכות

 

אינדקס

דף הבית »  אינדקס ראשי  » פריטים לפי מחבר: הרב דוד אביטן
דוד אביטן


דף   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70

כותרת סוג התוכן נושא מקצוע חודשי השנה שכבת גיל מחבר
תבשיל שעברה צורתו

קבצים מצורפים
שביעית
אוצר התשובות - שביעית
  הרב דוד אביטן
תגובת מרן וחכמי צפת על דברי המבי"ט

קבצים מצורפים
שביעית
אוצר התשובות - שביעית
  הרב דוד אביטן
תוספת בזמן הזה שעה פורתא וחרישה המותרת

קבצים מצורפים
שביעית
אוצר התשובות - שביעית
  הרב דוד אביטן
תוספת שביעית במוצאי שביעית

קבצים מצורפים
שביעית
אוצר התשובות - שביעית
  הרב דוד אביטן
תיבת 'והקפריסין' שנוספה בשו"ע

קבצים מצורפים
מצוות התלויות בארץ > ערלה ונטע רבעי
אוצר התשובות - ערלה
  הרב דוד אביטן
תנאים לחיוב תרומה וחלה מן התורה

קבצים מצורפים
תנובות השדה > גליון מס‘ 60
מצוות התלויות בארץ > הפרשת חלה
  הרב דוד אביטן
תנאים לחיוב תרומה וחלה מן התורה ח"א

קבצים מצורפים
תנובות השדה > גליון מס‘ 60
תרומות ומעשרות > תרומות ומעשרות
  הרב דוד אביטן
תנאים לחיוב תרומה וחלה מן התורה ח"ב

קבצים מצורפים
תנובות השדה > גליון מס‘ 61
תרומות ומעשרות > תרומות ומעשרות
  הרב דוד אביטן
תרצה הארץ את שבתותיה

קבצים מצורפים
תנובות השדה > גליון מס‘ 76-77
מאמרים > מאמרים מוסריים
  הרב דוד אביטן
תשובות המבי"ט האחרונות

קבצים מצורפים
שביעית
אוצר התשובות - שביעית
  הרב דוד אביטן

דף   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70

עוד |
  חזור
השאלה היא לא מה אסור -   בדגים יש טפילים, בירקות יש חרקים, היבולים הם טבל, ערלה וכלאים ואסורים באכילה או בקיום.
אלא כיצד מותר -   כיצד בודקים את הדגים והירקות, כיצד מצטרפים ל "בית המעשר" איזה שתיל הוא ללא חשש כלאים ומותר בקיום.
המכון על כל שלוחותיו עוסק בכל המגוון הרחב של מצוות הארץ, חרקים וטפילים.
המכון מעמיד לרשותך את מירב ומיטב האינפורמציה שברשותו ונותן פתרון לאדם הפרטי בהפרשת תרומות ומעשרות ולחקלאי ולבעל עסק המפריש כמויות גדולות של יבולים.
לוגו המכון למצוות התלויות בארץ 'חותמת 'כשרות למהדרין' של המכון למצוות התלויות בארץ חותמת 'נבדק ללא חשש טפילים' של המכון למצוות התלויות בארץ
המכון למצוות התלויות בארץ, ת.ד. 176 אלעד 4081003, טל': 03-9030580. פקס: 03-9030891.