חיפוש באינדקס
חיפוש ערכים באתר 
חיפוש באתר
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  מבזקים
כ"ו בחשוון התשע"ז 27/11/2016

 תנובות השדה
   

כל הקטגוריות
אדרת אליהו
אדרת אליהו
ארץ ישראל
ביאור וההדרת ספרי ראשונים ואחרונים
ברכות
גבולות השדה
גיליון מס' 132
גיליון מס" 137
גיליון מס" 138
גליון
גליון
גליון מס' 110
גליון מס" 133
גליון מספר 130
הגדה של פסח
חגים ומועדים
כשרות המאכלים ואיסור חרקים
מאמרים
מצוות התלויות בארץ
משפטי שמואל
מתנות כהונה
עלונים
עץ השדה
קונטרס ט"ו בשבט בהלכה ובאגדה
שביעית
שבת ויום טוב
שש משזר
תבואת השדה השלם
תורת ערלה
תנובות השדה
תרומות ומעשרות
אדרת אליהו זרעים
תולעת שני- חלק ד'
חובת הארץ
אדרת אליהו ברכות

 

אינדקס

דף הבית »  אינדקס ראשי  » פריטים לפי מחבר: הגאון רבי שלמה משה עמאר שליט``א
שלמה משה עמאר שליט``א


דף   ... 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

כותרת סוג התוכן נושא מקצוע חודשי השנה שכבת גיל מחבר
ביאורים וחידושים בהלכות שמיטה להרמב"ם פ"א הל' א-ה

קבצים מצורפים
שביעית > שמיטת קרקעות
יבולי השדה
  הגאון רבי שלמה משה עמאר שליט"א
בכשרות בקר ה"זבו"

קבצים מצורפים
  הגאון רבי שלמה משה עמאר שליט"א
בכשרות האייל האדום [אוסטרלי] ח"א

קבצים מצורפים
תנובות השדה > גליון מס‘ 50
כשרות המאכלים ואיסור חרקים > כשרות כללית
  הגאון רבי שלמה משה עמאר שליט"א
בכשרות האייל האדום [אוסטרלי] ח"ג

קבצים מצורפים
תנובות השדה > גליון מס‘ 55-56
כשרות המאכלים ואיסור חרקים > כשרות כללית
  הגאון רבי שלמה משה עמאר שליט"א
בכשרות התבלין "כמון"

קבצים מצורפים
חגים ומועדים > פסח
תנובות השדה > גליון מס‘ 47
  הגאון רבי שלמה משה עמאר שליט"א
בעניין זריעת גידולי חיפוי בכרם יין

קבצים מצורפים
מאמרשו"ת תנובות השדה > גליון מס‘‘ 86   הגאון רבי שלמה משה עמאר שליט"א
בעניין חרקים בתותים ודין חרקים קטנים מאד שאינם נראים לעין

קבצים מצורפים
שו"תמחקר הלכתי תנובות השדה > גליון מס‘‘ 85
כשרות המאכלים ואיסור חרקים > חרקים במזון
  הגאון רבי שלמה משה עמאר שליט"א
בענין חנטה הקובעת לדיני ערלה ורבעי

קבצים מצורפים
תנובות השדה > גליון מס‘ 21
מצוות התלויות בארץ > ערלה ונטע רבעי
  הגאון רבי שלמה משה עמאר שליט"א
בענין חנטה הקובעת לדיני ערלה ורבעי

קבצים מצורפים
תנובות השדה > גליון מס‘ 22
מצוות התלויות בארץ > ערלה ונטע רבעי
  הגאון רבי שלמה משה עמאר שליט"א
בענין ניקור החלק האחורי שבבהמה
מכתב מאת הרב עמאר בענין ניקור החלק האחורי בבהמה
קבצים מצורפים
שו"ת תנובות השדה > גליון מס‘‘ 97   הגאון רבי שלמה משה עמאר שליט"א

דף   ... 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

עוד |
  חזור
השאלה היא לא מה אסור -   בדגים יש טפילים, בירקות יש חרקים, היבולים הם טבל, ערלה וכלאים ואסורים באכילה או בקיום.
אלא כיצד מותר -   כיצד בודקים את הדגים והירקות, כיצד מצטרפים ל "בית המעשר" איזה שתיל הוא ללא חשש כלאים ומותר בקיום.
המכון על כל שלוחותיו עוסק בכל המגוון הרחב של מצוות הארץ, חרקים וטפילים.
המכון מעמיד לרשותך את מירב ומיטב האינפורמציה שברשותו ונותן פתרון לאדם הפרטי בהפרשת תרומות ומעשרות ולחקלאי ולבעל עסק המפריש כמויות גדולות של יבולים.
לוגו המכון למצוות התלויות בארץ 'חותמת 'כשרות למהדרין' של המכון למצוות התלויות בארץ חותמת 'נבדק ללא חשש טפילים' של המכון למצוות התלויות בארץ
המכון למצוות התלויות בארץ, ת.ד. 176 אלעד 4081003, טל': 03-9030580. פקס: 03-9030891.