חיפוש באינדקס
חיפוש ערכים באתר 
חיפוש באתר
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  מבזקים
כ"ו בחשוון התשע"ז 27/11/2016

 תנובות השדה
   

כל הקטגוריות
אדרת אליהו
אדרת אליהו
ארץ ישראל
ביאור וההדרת ספרי ראשונים ואחרונים
ברכות
גבולות השדה
גיליון מס' 132
גיליון מס" 137
גיליון מס" 138
גליון
גליון
גליון מס' 110
גליון מס" 133
גליון מספר 130
הגדה של פסח
חגים ומועדים
כשרות המאכלים ואיסור חרקים
מאמרים
מצוות התלויות בארץ
משפטי שמואל
מתנות כהונה
עלונים
עץ השדה
קונטרס ט"ו בשבט בהלכה ובאגדה
שביעית
שבת ויום טוב
שש משזר
תבואת השדה השלם
תורת ערלה
תנובות השדה
תרומות ומעשרות
אדרת אליהו זרעים
תולעת שני- חלק ד'
חובת הארץ
אדרת אליהו ברכות

 

אינדקס

דף הבית »  אינדקס ראשי  » פריטים לפי מחבר: הרב שניאור ז. רווח
שניאור ז. רווח


דף   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

כותרת סוג התוכן נושא מקצוע חודשי השנה שכבת גיל מחבר
תמצית דיני ביעור פירות שביעית

קבצים מצורפים
תנובות השדה > גליון מס‘ 81
שביעית > שמיטת קרקעות
  הרב שניאור ז. רווח
תמצית דיני המעשרות הלכה למעשה
תמצית דיני המעשרות הלכה למעשה
קבצים מצורפים
מאמרשו"ת תרומות ומעשרות > תרומות ומעשרותמעשר ראשוןמעשר שנימעשר עני   הרב שניאור ז. רווח
תמצית דיני הפרשת חלה

קבצים מצורפים
מצוות התלויות בארץ > הפרשת חלה
גידולי השדה
  הרב שניאור ז. רווח
תמצית דיני כלאי אילנו כולל טבלה המסכמת סוגי העצים למיניהם

קבצים מצורפים
תנובות השדה > גליון מס‘ 71
מצוות התלויות בארץ > כלאים
  הרב שניאור ז. רווח
תמצית דיני ערלה ונטע רבעי

קבצים מצורפים
מצוות התלויות בארץ > ערלה ונטע רבעי
גידולי השדה
  הרב שניאור ז. רווח
תמצית דיני שביעית

קבצים מצורפים
שביעית
גידולי השדה
  הרב שניאור ז. רווח
תמצית דיני שמיטת כספים

קבצים מצורפים
שביעית
גידולי השדה
  הרב שניאור ז. רווח
תמצית דיני שרץ המים ותולעים בדגים ובצמחי ים

קבצים מצורפים
תנובות השדה > גליון מס‘ 72-73
כשרות המאכלים ואיסור חרקים > טפילים ותולעים בדגים
  הרב שניאור ז. רווח
תנאי כדי שיוכל להפריש בשבת, האם יש לעשותו בכל ערב שבת או שדי פעם בשנה

קבצים מצורפים
תרומות ומעשרות > תרומות ומעשרות
חלקת השדה - כרך ב`
  הרב שניאור ז. רווח
תערובת דגים טמאים והחשש לאיסור כבוש

קבצים מצורפים
כשרות המאכלים ואיסור חרקים > טפילים ותולעים בדגים
תולעת שני ב`
  הרב שניאור ז. רווח

דף   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

עוד |
  חזור
השאלה היא לא מה אסור -   בדגים יש טפילים, בירקות יש חרקים, היבולים הם טבל, ערלה וכלאים ואסורים באכילה או בקיום.
אלא כיצד מותר -   כיצד בודקים את הדגים והירקות, כיצד מצטרפים ל "בית המעשר" איזה שתיל הוא ללא חשש כלאים ומותר בקיום.
המכון על כל שלוחותיו עוסק בכל המגוון הרחב של מצוות הארץ, חרקים וטפילים.
המכון מעמיד לרשותך את מירב ומיטב האינפורמציה שברשותו ונותן פתרון לאדם הפרטי בהפרשת תרומות ומעשרות ולחקלאי ולבעל עסק המפריש כמויות גדולות של יבולים.
לוגו המכון למצוות התלויות בארץ 'חותמת 'כשרות למהדרין' של המכון למצוות התלויות בארץ חותמת 'נבדק ללא חשש טפילים' של המכון למצוות התלויות בארץ
המכון למצוות התלויות בארץ, ת.ד. 176 אלעד 4081003, טל': 03-9030580. פקס: 03-9030891.