חיפוש באינדקס
חיפוש ערכים באתר 
חיפוש באתר
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  מבזקים
כ"ו בחשוון התשע"ז 27/11/2016

 תנובות השדה
   

כל הקטגוריות
אדרת אליהו
אדרת אליהו
ארץ ישראל
ביאור וההדרת ספרי ראשונים ואחרונים
ברכות
גבולות השדה
גיליון מס' 132
גיליון מס" 137
גיליון מס" 138
גליון
גליון
גליון מס' 110
גליון מס" 133
גליון מספר 130
הגדה של פסח
חגים ומועדים
כשרות המאכלים ואיסור חרקים
מאמרים
מצוות התלויות בארץ
משפטי שמואל
מתנות כהונה
עלונים
עץ השדה
קונטרס ט"ו בשבט בהלכה ובאגדה
שביעית
שבת ויום טוב
שש משזר
תבואת השדה השלם
תורת ערלה
תנובות השדה
תרומות ומעשרות
אדרת אליהו זרעים
תולעת שני- חלק ד'
חובת הארץ
אדרת אליהו ברכות

 

אינדקס

דף הבית »  אינדקס ראשי  » תנובות השדה » גליון מס‘‘ 102
גליון מס‘‘ 102


כותרת סוג התוכן נושא מקצוע חודשי השנה שכבת גיל מחבר
אודות כשרות דגים שהוחדרו בהם גנים של דגים טמאים

קבצים מצורפים
שו"ת תנובות השדה > גליון מס‘‘ 102   הרב שניאור ז. רווח
גנוזות- קונטרס "חובת הארץ" על מצוות התלויות בארץ
תמצית דיני מצוות הארץ ודינים הנהוגים בהתיישבות'' מאת הגאון רבי נסים עזרא כ''צ''ורי זלה"ה מגדולי רבני בבל בדור האחרון
קבצים מצורפים
מאמר תנובות השדה > גליון מס‘‘ 102
תרומות ומעשרות > תרומות ומעשרות
 
דבר העורך

קבצים מצורפים
מאמר תנובות השדה > גליון מס‘‘ 102 סיון    העורך
דינים ומנהגים לחג השבועות
דיני סעודת החג ודיני אסרו חג ושאר ימי החודש
קבצים מצורפים
מאמר חגים ומועדים > שבועות
תנובות השדה > גליון מס‘‘ 102
סיון   הגאון רבי שלמה משה עמאר שליט"א
מחקר ישומי
נגיעות חרקים בתות שדה
קבצים מצורפים
מאמר תנובות השדה > גליון מס‘‘ 102   הרב דוד בן יוסף
מי שלא קיים מצוות הביעור
בעבור ימי הפסח נשאל הרב רווח כמה שאלות הקשורות לאי מילוי קיום מצוות "ביעור מעשרות" כדינו'''' ומוסיף כמה מהן לתועלת גם לאחרים
קבצים מצורפים
שו"ת תנובות השדה > גליון מס‘‘ 102   הרב שניאור ז. רווח
נקבו בארץ ונופו בחוצה לארץ
הנושאים הנדונים: ''#61554''''כשהעציץ בארץ ונופו נוטה לחו"ל או איפכא מה דינו לענין מצוות התלויות בארץ. ''#61554''''קישות הנטוע בעציץ שאינו נקוב וחלקו יוצא חוץ לעציץ מה דינו לענין מצוות התלויות בארץ ולענין טומאה. ''#61554''''ומה הדין בקישות הנטוע בעציץ נקוב.
קבצים מצורפים
מאמר תנובות השדה > גליון מס‘‘ 102   הרב אליהו ראש
שו"ת מקוון
שאלות שהופנו אל רבני המכון
קבצים מצורפים
שו"ת תנובות השדה > גליון מס‘‘ 102    צוות רבני המכון
תגובות

קבצים מצורפים
שו"ת תנובות השדה > גליון מס‘‘ 102
כשרות המאכלים ואיסור חרקים > כשרות כללית
  הרב שניאור ז. רווח


עוד |
  חזור
השאלה היא לא מה אסור -   בדגים יש טפילים, בירקות יש חרקים, היבולים הם טבל, ערלה וכלאים ואסורים באכילה או בקיום.
אלא כיצד מותר -   כיצד בודקים את הדגים והירקות, כיצד מצטרפים ל "בית המעשר" איזה שתיל הוא ללא חשש כלאים ומותר בקיום.
המכון על כל שלוחותיו עוסק בכל המגוון הרחב של מצוות הארץ, חרקים וטפילים.
המכון מעמיד לרשותך את מירב ומיטב האינפורמציה שברשותו ונותן פתרון לאדם הפרטי בהפרשת תרומות ומעשרות ולחקלאי ולבעל עסק המפריש כמויות גדולות של יבולים.
לוגו המכון למצוות התלויות בארץ 'חותמת 'כשרות למהדרין' של המכון למצוות התלויות בארץ חותמת 'נבדק ללא חשש טפילים' של המכון למצוות התלויות בארץ
המכון למצוות התלויות בארץ, ת.ד. 176 אלעד 4081003, טל': 03-9030580. פקס: 03-9030891.