חיפוש באינדקס
חיפוש ערכים באתר 
חיפוש באתר
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  מבזקים
כ"ו בחשוון התשע"ז 27/11/2016

 תנובות השדה
   

כל הקטגוריות
אדרת אליהו
אדרת אליהו
ארץ ישראל
ביאור וההדרת ספרי ראשונים ואחרונים
ברכות
גבולות השדה
גיליון מס' 132
גיליון מס" 137
גיליון מס" 138
גליון
גליון
גליון מס' 110
גליון מס" 133
גליון מספר 130
הגדה של פסח
חגים ומועדים
כשרות המאכלים ואיסור חרקים
מאמרים
מצוות התלויות בארץ
משפטי שמואל
מתנות כהונה
עלונים
עץ השדה
קונטרס ט"ו בשבט בהלכה ובאגדה
שביעית
שבת ויום טוב
שש משזר
תבואת השדה השלם
תורת ערלה
תנובות השדה
תרומות ומעשרות
אדרת אליהו זרעים
תולעת שני- חלק ד'
חובת הארץ
אדרת אליהו ברכות

 

אינדקס

דף הבית »  אינדקס ראשי  » שביעית » שמיטת קרקעות
שמיטת קרקעות


דף   ... 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

כותרת סוג התוכן נושא מקצוע חודשי השנה שכבת גיל מחבר
"שלום ירושלים"/המלאכות האסורות – פרק ב

קבצים מצורפים
שביעית > שמיטת קרקעות
יבולי השדה
  הגאון רבי אברהם אלזארקי זצ"ל
"שלום ירושלים"/מנין השנים לשמיטה – פרק א

קבצים מצורפים
שביעית > שמיטת קרקעות
יבולי השדה
  הגאון רבי אברהם אלזארקי זצ"ל
א. איסור חרישה

קבצים מצורפים
שביעית > שמיטת קרקעות
יבולי השדה
  הגאון רבי שלמה משה עמאר שליט"א
אופן הקשקוש והעידור המותר והאסור

קבצים מצורפים
שביעית > שמיטת קרקעות
כרם שלמה
  הגאון רבי שלמה משה עמאר שליט"א
אוצר בית דין

קבצים מצורפים
שביעית > שמיטת קרקעות
שביתת הארץ
   הרב יהודה אדרי / הרב דוד אביטן
אוצר בית דין

קבצים מצורפים
שביעית > שמיטת קרקעות
שביתת השדה
  הרב שניאור ז. רווח
אוצר בית דין - מקורו ומהותו

קבצים מצורפים
שביעית > שמיטת קרקעות
יבולי שביעית
   הרב שניאור ז. רווח / הרב דוד אביטן
אורז שהזכיר הרמב"ם אימתי זרעו וכיצד אין בו איסור ספיחין? ובדין ירקות שנזרעו בשישית ונלקטו בשביעית אם אסורים משום ספיחין

קבצים מצורפים
שביעית > שמיטת קרקעות
כרם שלמה
  הגאון רבי שלמה משה עמאר שליט"א
איזו זמירה אסורה מן התורה ואם יש לחלק בין גפן לשאר אילנות

קבצים מצורפים
שביעית > שמיטת קרקעות
כרם שלמה
  הגאון רבי שלמה משה עמאר שליט"א
איסור הפסד ואופן השימוש בפירות שביעית

קבצים מצורפים
שביעית > שמיטת קרקעות
שביתת הארץ
   הרב יהודה אדרי / הרב דוד אביטן

דף   ... 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

עוד |
  חזור
השאלה היא לא מה אסור -   בדגים יש טפילים, בירקות יש חרקים, היבולים הם טבל, ערלה וכלאים ואסורים באכילה או בקיום.
אלא כיצד מותר -   כיצד בודקים את הדגים והירקות, כיצד מצטרפים ל "בית המעשר" איזה שתיל הוא ללא חשש כלאים ומותר בקיום.
המכון על כל שלוחותיו עוסק בכל המגוון הרחב של מצוות הארץ, חרקים וטפילים.
המכון מעמיד לרשותך את מירב ומיטב האינפורמציה שברשותו ונותן פתרון לאדם הפרטי בהפרשת תרומות ומעשרות ולחקלאי ולבעל עסק המפריש כמויות גדולות של יבולים.
לוגו המכון למצוות התלויות בארץ 'חותמת 'כשרות למהדרין' של המכון למצוות התלויות בארץ חותמת 'נבדק ללא חשש טפילים' של המכון למצוות התלויות בארץ
המכון למצוות התלויות בארץ, ת.ד. 176 אלעד 4081003, טל': 03-9030580. פקס: 03-9030891.