חיפוש באינדקס
חיפוש ערכים באתר 
חיפוש באתר
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  מבזקים
כ"ו בחשוון התשע"ז 27/11/2016

 תנובות השדה
   

כל הקטגוריות
אדרת אליהו
אדרת אליהו
ארץ ישראל
ביאור וההדרת ספרי ראשונים ואחרונים
ברכות
גבולות השדה
גיליון מס' 132
גיליון מס" 137
גיליון מס" 138
גליון
גליון
גליון מס' 110
גליון מס" 133
גליון מספר 130
הגדה של פסח
חגים ומועדים
כשרות המאכלים ואיסור חרקים
מאמרים
מצוות התלויות בארץ
משפטי שמואל
מתנות כהונה
עלונים
עץ השדה
קונטרס ט"ו בשבט בהלכה ובאגדה
שביעית
שבת ויום טוב
שש משזר
תבואת השדה השלם
תורת ערלה
תנובות השדה
תרומות ומעשרות
אדרת אליהו זרעים
תולעת שני- חלק ד'
חובת הארץ
אדרת אליהו ברכות

 

אינדקס

דף הבית »  אינדקס ראשי  » פריטים לפי אפיון התוכן: מאמר
מאמר


דף   ... 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

כותרת סוג התוכן נושא מקצוע חודשי השנה שכבת גיל מחבר
גוי שמירח תבואה לצורך ישראל, האם קיי"ל שיש שליחות לגוי לחומרא

קבצים מצורפים
מאמר תנובות השדה > גליון מס‘ 109   מרן הגאון רבי עובדיה יוסף שליט"א
גנוזות- קונטרס "חובת הארץ" על מצוות התלויות בארץ
תמצית דיני מצוות הארץ ודינים הנהוגים בהתיישבות'' מאת הגאון רבי נסים עזרא כ''צ''ורי זלה"ה מגדולי רבני בבל בדור האחרון
קבצים מצורפים
מאמר תנובות השדה > גליון מס‘‘ 102
תרומות ומעשרות > תרומות ומעשרות
 
דבר העורך

קבצים מצורפים
מאמר תנובות השדה > גליון מס‘‘ 104    העורך
דבר העורך

קבצים מצורפים
מאמר תנובות השדה > גליון מס‘‘ 103    העורך
דבר העורך
דבר העורך
קבצים מצורפים
מאמר תנובות השדה > גליון מס‘‘ 105    העורך
דבר העורך

קבצים מצורפים
מאמר תנובות השדה > גליון מס‘ 106    העורך
דבר העורך

קבצים מצורפים
מאמר תנובות השדה > גליון מס‘‘ 102 סיון    העורך
דבר העורך
מאה ואחד - כמניין "מיכאל"
קבצים מצורפים
מאמר תנובות השדה > גליון מס‘‘ 101    העורך
דבר העורך

קבצים מצורפים
מאמר תנובות השדה > גליון מס‘ 113    העורך
דבר העורך

קבצים מצורפים
מאמר תנובות השדה    העורך

דף   ... 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

עוד |
  חזור
השאלה היא לא מה אסור -   בדגים יש טפילים, בירקות יש חרקים, היבולים הם טבל, ערלה וכלאים ואסורים באכילה או בקיום.
אלא כיצד מותר -   כיצד בודקים את הדגים והירקות, כיצד מצטרפים ל "בית המעשר" איזה שתיל הוא ללא חשש כלאים ומותר בקיום.
המכון על כל שלוחותיו עוסק בכל המגוון הרחב של מצוות הארץ, חרקים וטפילים.
המכון מעמיד לרשותך את מירב ומיטב האינפורמציה שברשותו ונותן פתרון לאדם הפרטי בהפרשת תרומות ומעשרות ולחקלאי ולבעל עסק המפריש כמויות גדולות של יבולים.
לוגו המכון למצוות התלויות בארץ 'חותמת 'כשרות למהדרין' של המכון למצוות התלויות בארץ חותמת 'נבדק ללא חשש טפילים' של המכון למצוות התלויות בארץ
המכון למצוות התלויות בארץ, ת.ד. 176 אלעד 4081003, טל': 03-9030580. פקס: 03-9030891.