חיפוש באינדקס
חיפוש ערכים באתר 
חיפוש באתר
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  מבזקים
כ"ו בחשוון התשע"ז 27/11/2016

 תנובות השדה
   

כל הקטגוריות
אדרת אליהו
אדרת אליהו
ארץ ישראל
ביאור וההדרת ספרי ראשונים ואחרונים
ברכות
גבולות השדה
גיליון מס' 132
גיליון מס" 137
גיליון מס" 138
גליון
גליון
גליון מס' 110
גליון מס" 133
גליון מספר 130
הגדה של פסח
חגים ומועדים
כשרות המאכלים ואיסור חרקים
מאמרים
מצוות התלויות בארץ
משפטי שמואל
מתנות כהונה
עלונים
עץ השדה
קונטרס ט"ו בשבט בהלכה ובאגדה
שביעית
שבת ויום טוב
שש משזר
תבואת השדה השלם
תורת ערלה
תנובות השדה
תרומות ומעשרות
אדרת אליהו זרעים
תולעת שני- חלק ד'
חובת הארץ
אדרת אליהו ברכות

 

אינדקס

דף הבית »  אינדקס ראשי  » פריטים לפי אפיון התוכן: מאמר
מאמר


דף   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

כותרת סוג התוכן נושא מקצוע חודשי השנה שכבת גיל מחבר
נוהל מקוצר לקבלת תוצרת דגים בחנויות - ללא טפילים

קבצים מצורפים
מאמר תנובות השדה > גליון מס‘ 84
כשרות המאכלים ואיסור חרקים > טפילים ותולעים בדגים
  הרב שניאור ז. רווח
נוסח הפרשת תרומות ומעשרות במחובר

קבצים מצורפים
מאמר תרומות ומעשרות
מושגי יסוד- המצוות התלויות בארץ > תרומות ומעשרות
 
נוסח חילול נטע רבעי בפירות מחוברים

קבצים מצורפים
מאמר מצוות התלויות בארץ > ערלה ונטע רבעי
מושגי יסוד- המצוות התלויות בארץ > ערלה ונטע רבעי
 
נוסח חילול נטע רבעי בפירות תלושין

קבצים מצורפים
מאמר מצוות התלויות בארץ > ערלה ונטע רבעי
מושגי יסוד- המצוות התלויות בארץ > ערלה ונטע רבעי
 
ניקוב בעציץ של עץ וחרס

קבצים מצורפים
מאמר תנובות השדה > גליון מס‘‘ 101   הרב אליהו ראש
ניקוב בעציץ של עץ וחרס
מאמר בנושא
קבצים מצורפים
מאמר תנובות השדה > גליון מס‘‘ 100   הרב אליהו ראש
נקבו בארץ ונופו בחוצה לארץ
הנושאים הנדונים: ''#61554''''כשהעציץ בארץ ונופו נוטה לחו"ל או איפכא מה דינו לענין מצוות התלויות בארץ. ''#61554''''קישות הנטוע בעציץ שאינו נקוב וחלקו יוצא חוץ לעציץ מה דינו לענין מצוות התלויות בארץ ולענין טומאה. ''#61554''''ומה הדין בקישות הנטוע בעציץ נקוב.
קבצים מצורפים
מאמר תנובות השדה > גליון מס‘‘ 102   הרב אליהו ראש
סדר ההפרשה הלכה למעשה - נוסח ההפרשה

קבצים מצורפים
מאמר תרומות ומעשרות
מושגי יסוד- המצוות התלויות בארץ > תרומות ומעשרות
 
סדר ההפרשת חלה - הלכה למעשה

קבצים מצורפים
מאמר מצוות התלויות בארץ > הפרשת חלה
מושגי יסוד- המצוות התלויות בארץ > הפרשת חלה
 
סוגיא דמחיצת הכרם

קבצים מצורפים
מאמר תנובות השדה > גליון מס‘ 107   הרב אליהו ראש

דף   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

עוד |
  חזור
השאלה היא לא מה אסור -   בדגים יש טפילים, בירקות יש חרקים, היבולים הם טבל, ערלה וכלאים ואסורים באכילה או בקיום.
אלא כיצד מותר -   כיצד בודקים את הדגים והירקות, כיצד מצטרפים ל "בית המעשר" איזה שתיל הוא ללא חשש כלאים ומותר בקיום.
המכון על כל שלוחותיו עוסק בכל המגוון הרחב של מצוות הארץ, חרקים וטפילים.
המכון מעמיד לרשותך את מירב ומיטב האינפורמציה שברשותו ונותן פתרון לאדם הפרטי בהפרשת תרומות ומעשרות ולחקלאי ולבעל עסק המפריש כמויות גדולות של יבולים.
לוגו המכון למצוות התלויות בארץ 'חותמת 'כשרות למהדרין' של המכון למצוות התלויות בארץ חותמת 'נבדק ללא חשש טפילים' של המכון למצוות התלויות בארץ
המכון למצוות התלויות בארץ, ת.ד. 176 אלעד 4081003, טל': 03-9030580. פקס: 03-9030891.